Каталози и издања Библиотеке САНУ

 

Каталози

 • Општи алфабетски лисни каталог даје попис читавог обрађеног фонда Библиотеке од 1952. до 1990. године.
 • Електронски каталог представља база података од 1990. године
 • Стручни УДК-лисни каталог доноси попис обрађених књига 1952-1990. по децималном систему
 • Предметни каталог приручника је лисни каталог и доноси попис: енциклопедија, речника, приручника из информатике, дела из области библиотекарства
 • Топографски каталог садржи попис целокупног фонда 1952-1990, сређен по сигнатурама, дакле по месту смештаја библиотечког материјала у магацинима
 • Каталог старе и ретке књиге доноси попис фонда старих и ретких књига у оквиру 12 група, штампаних до 1867. (лисни каталог)
 • Каталог микрофилмова доноси попис 50.000 микрофилмова, највећим делом старих српских књига, рукописа, страних дисертација и периодичних публикација (лисни каталог)
 • Каталог географских карата даје попис: карата, планова и атласа (лисни каталог)
 • Каталози посебних библиотека постоји само мали број лисних каталога посебних библиотека и такође мали број пописаних библиотека у електронској бази података

 

Издања Библиотеке САНУ

Издања Библиотеке САНУ публикују се нередовно од 1978. године и доносе углавном библиографска дела као што су:

 • Преглед издања САНУ - попис издања САНУ, излази сваке друге године;
 • Љубомир Никић, Олгица Момчиловић, Библиографија часописа Страни преглед I, 1927 - X, 1939.
 • Љубомир Никић, Косово 1389–1989 : избор из фондова Библиотеке САНУ
 • Гордана Жујовић, Гордана Радојчић-Костић, Каталог Фототеке САНУ 1841-1947.
 • Јоана Павковић, Каталог Фототеке САНУ 1947- 2000.
 • Јубиларне библиографије академика: Дејана Медаковића, Николе Хајдина, Владимира Стојанчевића, Ирене Грицкат Радуловић, Милке Ивић
 • Грађа за биографски речник ДСС, СУД, СКА 1841-1947 (у штампи)