Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.

 
У најави
 

Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. = Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / уредник Тибор Варади. – Нови Сад : САНУ, Огранак САНУ у Новом Саду, 2017
Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017
Говоре: академик Тибор Варади
академик Јасмина Грковић-Мејџор
др Злата Вуксановић-Мацура
Свечана сала, уторак 6. март 2018. у 13.00 часова.

Живот и дело српских научника. Књ. 11–15 / уредник Владан Д. Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2008–2016
Lives and work of the Serbian scientists : [book of abstracts] / editor Vladan D. Đorđević. – Belgrade : SASA, 2017
Уводна реч: академик Владан Д. Ђорђевић
Говоре: академик Владимир Кањух
академик Драгослав Маринковић
академик Дејан Б. Поповић
академик Видојко Јовић
проф. др Снежана Бојовић
Свечана сала, уторак 27. март 2018. у 13.00 часова.

 
Приказане књиге у 2018. години
 

Чудотворна икона у Византији / Бојан Миљковић ; уредник Љубомир Максимовић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2017
Зборник радова Византолошког института. Књ. 53 / уредници Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2016
Поздравна реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говорили: дописни члан Миодраг Марковић
др Бојана Крсмановић
др Бојан Миљковић
Свечана сала, уторак 20. фебруар 2018. у 13.00 часова.

Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару :1512–1942–2012 / уредници Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић. – Београд : САНУ : Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Предраг Пипер
академик Јасмина Грковић-Мејџор
др Виктор Савић
Свечана сала, уторак 6. фебруар 2018. у 13.00 часова.

 
Аутор/Наслов:
Говорио: