Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.

 
У најави
 

Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. = Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / уредник Тибор Варади. – Нови Сад : САНУ, Огранак САНУ у Новом Саду, 2017
Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017
Говоре: академик Тибор Варади
академик Јасмина Грковић-Мејџор
др Злата Вуксановић-Мацура
Свечана сала, уторак 6. март 2018. у 13.00 часова.

Живот и дело српских научника. Књ. 11–15 / уредник Владан Д. Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2008–2016
Lives and work of the Serbian scientists : [book of abstracts] / editor Vladan D. Đorđević. – Belgrade : SASA, 2017
Уводна реч: академик Владан Д. Ђорђевић
Говоре: академик Владимир Кањух
академик Драгослав Маринковић
академик Дејан Б. Поповић
академик Видојко Јовић
проф. др Снежана Бојовић
Свечана сала, уторак 27. март 2018. у 13.00 часова.

 
Приказане књиге у 1999. години
 

Спелеолошки атлас Србије / уредник Предраг Ђуровић. – Београд : Географски институт ''Јован Цвијић'' САНУ, 1998.
Говорили: др Предраг Ђуровић
дописни члан Драгослав Маринковић
академик Никола Пантић
У Београду, уторак 14. децембар 1999. у 13:00 часова.

Selenium 1996 : [radovi prikazani na III Međunarodnom naučnom skupu o selenu, 3-5. novembra 1996. godine u SANU] // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, vol. 17, no. 3-4 (1998). Vol. 17, N.3-4
Говорили: академик Зоран Максимовић
академик Војислав Петровић
академик Иван Спужић
У Београду, уторак 7. децембар 1999. у 13:00 часова.

Срби у Бечу / Дејан Медаковић. – Нови Сад : Прометеј, 1998.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Милорад Екмечић
академик Зоран Константиновић
У Београду, уторак 19. октобар 1999. у 13:00 часова.

Јеврејски писци у српској књижевности / Предраг Палавестра. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1998.
Говорили: академик Мирослав Пантић
академик Никша Стипчевић
дописни члан Владета Јеротић
академик Предраг Палавестра
У Београду, уторак 9. фебруар 1999. у 13:00 часова.

Речник косовско-метохиског дијалекта. Књ. I, II. /Фототипско изд./ / Глигорије Глиша Елезовић. – Приштина : Институт за српску културу, 1998.
Говорили: академик Павле Ивић
др Драго Ћупић
проф. др Светозар Стијовић
др Милош Ђорђевић
У Београду, уторак 2. фебруар 1999. у 13:00 часова.

 
Аутор/Наслов:
Говорио: