Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.

 
У најави
 

Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. = Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / уредник Тибор Варади. – Нови Сад : САНУ, Огранак САНУ у Новом Саду, 2017
Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017
Говоре: академик Тибор Варади
академик Јасмина Грковић-Мејџор
др Злата Вуксановић-Мацура
Свечана сала, уторак 6. март 2018. у 13.00 часова.

Живот и дело српских научника. Књ. 11–15 / уредник Владан Д. Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2008–2016
Lives and work of the Serbian scientists : [book of abstracts] / editor Vladan D. Đorđević. – Belgrade : SASA, 2017
Уводна реч: академик Владан Д. Ђорђевић
Говоре: академик Владимир Кањух
академик Драгослав Маринковић
академик Дејан Б. Поповић
академик Видојко Јовић
проф. др Снежана Бојовић
Свечана сала, уторак 27. март 2018. у 13.00 часова.

 
Приказане књиге у 2017. години
 

Љубомир Симовић / приредиo Богдан А. Поповић. – Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2017. – (Антологијска едиција Десет векова српске књижевности / уредник едиције Миро Вуксановић ; књ. 93)
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Љубомир Симовић
академик Миро Вуксановић
проф. др Радивоје Микић
Богдан А. Поповић
Свечана сала, уторак 5. децембар 2017. у 13.00 часова.

Знаменити Срби о Хрватима / Василије Ђ. Крестић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2017
Великохрватске претензије на Војводину, Босну и Херцеговину = Greater Croatian pretensions to Vojvodina and Bosnia and Herzegovina / Василије Ђ. Крестић ; [преводилац Татјана Ћосовић]. - Београд : САНУ, 2017
Говорили: aкадемик Василије Ђ. Крестић
проф. др Мира Радојевић
др Софија Божић
Свечана сала, уторак 21. новембар 2017. у 13.00 часова.

Епидемија гојазности и Србија / уредник Драган Мицић. - Београд : САНУ, 2017
Поздравна реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говорили: академик Небојша Лалић
академик Драган Мицић
Свечана сала, уторак 7. новембар 2017. у 13.00 часова.

Модернизација Србије градитељским законима од 1837. до 1903. / [сакупио] Бранислав Крстић ; уредници Часлав Оцић, Милан Лојаница. - Београд : САНУ, 2016
Глас САНУ ; књ. 426. Одељење друштвених наука ; књ. 32 / уредник Данило Баста. – Београд : САНУ, 2016
Говорили: академик Данило Н. Баста
академик Часлав Оцић
архитекта Бранко Бојовић
Свечана сала, уторак 24. октобар 2017. у 13.00 часова.

Тесла за сва времена / уредници Зоран В. Поповић, Дејан Поповић, Слободан Вукосавић. – Београд : САНУ, 2016
Од Сунчевог система до граница васионе / уредник Зоран Кнежевић. – Београд : САНУ, 2017
Говорили: академик Зоран В. Поповић
академик Дејан Б. Поповић
академик Зоран Кнежевић
дописни члан Слободан Вукосавић
Свечана сала, уторак 10. октобар 2017. у 13.00 часова.

Сто српских академика у Колекцији Одговори Милоша Јевтића (Београд, 1976–2016; Књ. 1–215)
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Миро Вуксановић
Говорили: академик Живорад Чековић
академик Предраг Пипер
Милош Јевтић
Свечана сала, уторак 26. септембар 2017. у 13.00 часова.

Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона : зборник радова са научног скупа одржаног 10–11. септембра 2015. / уредници Војислав Становчић, Горан Башић. – Београд : Српска академија наука и уметности : Институт друштвених наука, 2016
Говорили: академик Тибор Варади
проф. емеритус др Вукашин Павловић
др Горан Башић
Свечана сала, уторак 12. септембар 2017. у 13.00 часова.

ДАН БИБЛИОТЕКЕ САНУ посвећен Вељку Петровићу (1884–1967–2017)
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Миро Вуксановић
професор емеритус др Славко Гордић
Одломак документарног филма Мирослава Антића (1967): Тројица из старог Сомбора (академик Вељко Петровић, књижевник, академик Петар Коњовић, композитор, академик Милан Коњовић, сликар)
Звучни запис Радио Београда: Вељко Петровић говори своје песме
Водитељ програма: др Исидора Поповић
Коктел
Свечана сала, среда 14. јун 2017. у 12.00 часова.

Depleted uranium induced Petkau effect : challenges for the future / Svetlana Zunic, Ljubisa Rakic. – New York : Nova Science Publishers, 2016
Говорили: академик Љубиша Ракић
проф. др Светлана Жунић
проф. др Ђуро Коруга
др Драгана Ђорђевић
Свечана сала, уторак 6. јун 2017. у 13.00 часова.

Гени и геном / уредник Милена Стевановић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016
Основи манипулисања генима / Милена Стевановић. – Београд : Универзитет, Биолошки факултет, 2016
Говорили: академик Владимир С. Костић
академик Милена Стевановић
проф. др Љубиша Тописировић
Свечана сала, уторак 23. мај 2017. у 13.00 часова.

Србија и Русија : 1814–1914–2014 : међународни научни скуп 13–14. октобар 2014. године / уредник Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016
Косовско-метохијски зборник. 6 / уредник Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016
Говорили: академик Михаило Војводић
дописни члан Љубодраг Димић
дописни члан Миодраг Марковић
Свечана сала, уторак 9. мај 2017. у 13.00 часова.

Манастир Студеница : 700 година Краљеве Цркве / уредник Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016
Свети Никита код Скопља : задужбина краља Милутина / Миодраг Марковић. – Београд : Службени гласник : Филозофски факултет, Институт за историју уметности, 2015
Говорили: академик Мирјана Живојиновић
дописни члан Миодраг Марковић
проф. др Владимир Вукашиновић
проф. др Драган Војводић
Свечана сала, уторак 25. април 2017. у 13.00 часова.

Запамћења / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : Матица српска, 2016
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић
академик Коста Чавошки
проф. др Мира Радојевић
Свечана сала, уторак 11. април 2017. у 13.00 часова.

Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину / уредник Видојко Јовић. – Београд : САНУ, 2016
Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2016
Говорили: академик Видојко Јовић
дописни члан Радмила Петановић
проф. др Петар Булат
др Георг Џукић
Свечана сала, уторак 28. март 2017. у 13.00 часова.

Светлост у развоју друштва : прошлост, садашњост и будућност / уредници Зоран В. Поповић, Бранислав Јеленковић. – Београд : САНУ, 2016
Говорили: академик Зоран В. Поповић
академик Зоран Кнежевић
дописни члан Бранислав Јеленковић
Свечана сала, уторак 14. март 2017. у 13.00 часова.

Наука : стање, стратегија, перспективе : зборник радова са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 2015. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2016
Говорили: академик Зоран Љ. Петровић
дописни члан Александар Костић
проф. др Вера Дондур
Свечана сала, уторак 28. фебруар 2017. у 13.00 часова.

Пруст и виолина у Забели : о Михаилу Ђурићу поводом петогодишњице његовог упокојења : (2011–2016) / Данило Н. Баста. – Београд : Досије студио, 2016
Чувар достојанства филозофије : споменица о годишњици смрти академика Михаила Ђурића : (1925–2011) / приредио Данило Н. Баста. – Београд : Досије студио, 2012
Говорили: академик Данило Н. Баста
проф. др Часлав Д. Копривица
проф. др Илија Марић
Свечана сала, уторак 14. фебруар 2017. у 13.00 часова.

Едиција Корени : српске земље, насеља, порекло становништва и обичаји [фототипско издање радова Јована Цвијића и његових следбеника] / уредник и приређивач Борисав Челиковић. – Књ. 1–29. – Београд : Службени гласник : САНУ, 2011–2016
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
др Јелена Триван, директор и главни уредник Службеног гласника
Говорили: академик Александар Лома
академик Часлав Оцић
Борисав Челиковић, приређивач
Свечана сала, уторак 31. јануар 2017. у 13.00 часова.

Византијско наслеђе и српска уметност. Књ. 1–3 / главни уредници Љубомир Максимовић, Јелена Триван. - Београд : Српски комитет за византологију : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2016
Књ. 1, Процеси византинизације и српска археологија / уредник Весна Бикић
Књ. 2, Сакрална уметност српских земаља у средњем веку / уредници Драган Војводић, Даница Поповић
Књ. 3, Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII–XXI века / уредници Лидија Мереник, Владимир Симић, Игор Борозан
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Љубомир Максимовић, главни уредник
проф. др Драган Војводић, уредник
др Даница Поповић, уредник
Свечана сала, уторак 17. јануар 2017. у 13.00 часова.

 
Аутор/Наслов:
Говорио: