Активност Комитета

 

Протекла активност Комитета одвијала се у неколико смерова:

Примена међународне декларације о коришћењу генетских података човека, која је усвојена на 32. Асамблеји У.Н. октобра 2003. године; Учествовање у припреми Декларације о Универзалним нормама у биоетици 2005. и 2007.год.; Прихватање чланства у COMETH-у, тј. заједници Етичких комитета Савета Европе, 2005.год.; Прихватање иницијативе УНЕСКО-РОСТЕ из Венеције 2006-2007.год. да се спроведу упоредни тестови у Србији, Словачкој и Македонији, као модел на основу кога ће се стећи оцена о нивоу знања код медицинских радника у примени генетике у медицинској пракси. Организовање три међународна симпозијума у САНУ, октобра 2006. уз присуство стручњака из Унеско-а, и јуна 2007. и 2010. год. уз учешће чланова Етичког комитета Савета Европе, после којих су књиге са поднетим рефератима објављене на српском и енглеском језику.; Рад на законима и правилницима који треба да регулишу активности у области биомедицине, уз испуњени захтев Међународних биоетичких комитета Савета Европе да је Конвенција о правима човека и биомедицини недавно и званично ратификована.

Чланови Биоетичког комитета Р.С. активно су учествовали на скуповима који су били организовани протеклих година у региону (Дубровник 2005., Букурешт 2006., Атина 2007., Сарајево 2008., Братислава 2009.), као и на скуповима на које су позивани у Паризу и Стразбуру. Одлуком 35. Асамблеје Унеско-а у јесен 2009. у Паризу Национални комитет Р.Србије је постао члан Међународног међувладиног биоетичког комитета (IGBC) у коме га заступа његов ко-председник акад. проф. Владисав Стефановић, исто као и у Етичком комитету ALLEA-e, Федерације европских академија са седиштем у Паризу. Kо-председник проф. др Звонко Магић, изабран је за члана Извршног комитета COMETH-a Савета Европе, са седиштем у Стразбуру.