Чланови Комитета

 

На прелазу 2010. у 2011. годину Нац. Биоетички комитет Србије, са седиштем у САНУ, има 16 чланова, од којих су петоро академици, шесторо су професори Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу или у Крагујевцу, а петоро су чланови научно-истраживачких Института.

Чланови Националног комитета за биоетику Комисије за сарадњу са Унеском:

 • Др Владисав Стефановић, ко-предс., дописни члан САНУ, проф. Медиц.фак. у Нишу, stefan@ni.ac.rs
 • Др Звонко Магић, ко-председник, научни саветник и проф. Војно-медиц. акад., Бгд., zvonkomag@yahoo.co.uk
 • Др Драгослав Маринковић, почасни предс., академик САНУ, проф. Биол.фак., Бгд., mmarink@eunet.rs
 • Др Косана Константинов, ген.секретар, научни саветник Инст.за кукуруз,Земун поље, kosanak@open.telekom.rs
 • Др Верица Божић-Крстић, професор Природно-математ. факултета у Новом Саду, djkrstic@open.telekom.rs
 • Др Петар Влаховић, академик ЦАНУ, проф. Филозофског факултета, Београд, slatina@eunet.rs
 • Др Марија Гућ-Шћекић, научни саветник, Инст. за мајку и дете; Нови Београд, labgenimd@ptt.rs
 • Др Снежана Дринић-Младеновић, н.сав.Инст.за кукуруз, предс.Друштва генет.Србије, msnezana@mrizp.rs
 • Др Владимир Костић, академик САНУ, професор Медиц. фак., Београд, Vladimir.s.kostic@gmail.com
 • Др Александар Крстић, академик СЛД, професор Медиц. фак., Нови Сад, acak@neobee.net
 • Др Хајрија Мујовић-Зорнић, в. научни. сарадник, Инст. друштвених наука, Београд, medlaw@eunet.rs
 • Др Душица Павловић, професор Медицинског факултета у Нишу, pavlovic.dusica@gmail.com
 • Др Снежана Пајовић,научни саветник Инст.нукл.енерг.Винча,Секр.за наукуВладе РС, pajovic@vinca.rs
 • Др Синиша Радуловић, научни саветник, Инст. за онкологију, Београд, sinisar@ncrc.ac.rs
 • Др Милена Стевановић, дописни члан САНУ, н.саветник Инст.мол.биол.ген.инж.,Бгд, stevanov@eunet.rs
 • Др Снежана Станић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу, stanic@kg.ac.rs
 • Др Душан Каназир, почасни члан, академик САНУ (преминуо септембра 2009.год.)