О Комитету

 

Национални комитет за биоетику Р. Србије је независно тело, које своју функцију обавља самостално у односу на органе власти, истраживачке центре и друга лица и институције, с тим да о својим одлукама извештава Комисију за сарадњу са Унеском МИП-а Србије, као и Српску академију наука и уметности. При томе се придржава следећих прописа: Универзалне декларације о биоетици и људским правима (усвојене на конференцији УНЕСКО-а у Паризу 2005. и 2007. године); Међународне декларације о коришћењу хуманих генетских података (УНЕСКО 2003); Конвенције о правима човека и биомедицини (усвојене 1997 од Савета Европе и допуњене Протоколима 1999-2006.год.); Статута и Пословника о раду Комитета за биоетику Р.Србије.

Комитет подржава сва деловања у циљу повећања општег нивоа свести у јавности и одлуке општег и приватног карактера везане за биоетику. Сарађује са међународним организацијама у области биоетике, као и са националним и регионалним друштвима и комитетима за биоетику.

Од 2005. год. Нац. Комитет ѕа биоетику Р. Србије постао је члан Ѕаједнице биоетичких комитета Савета Европе (COMETH), а у јесен 2009. год., на 35. Асемблеји УНЕСКО-а у Паризу, изабран је за члана Међународног међувладиног биоетичког комитета (IGBC).