Пословник/Статут

 

ПОСЛОВНИК/СТАТУТ
О РАДУ НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА ЗА БИОЕТИКУ УНЕСКО-ОВЕ КОМИСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ