Прилози

 

Стандард старословенског ћириличког писма (Standard.pdf)

Принципи за утврђивање стандарда (Principi.pdf)

Ћирилица и глагољица (Cir-Glag.pdf)

Основна и функционална слова (Osnovna.pdf)

Предлог за регистрацију старословенског ћириличког писма у УНИКОДу (Predlog.pdf)

Старословенске курентне лигатуре и глифови (Ligature.pdf)

Хроника

Програм скупа (srbInstUnicode.pdf)