Дејан Поповић,
Одељење техничких наука, редовни члан

 

(Београд, 02.04.1950)
инжењер електротехнике

Чланство у САНУ
Одељење техничких наука, дописни члан од 5. новембра 2009.; редовни од 5. новембра 2015.

Област рада
Биомедицинско инжењерство

Школска спрема
др, Универзитет у Београду, 1982.; доктор технолошких наука, Аалборг Универзитет, Данска, 2003.

Запослење
редовни професор на Електротехничком факултету Универзитета у Београду од 1974. године.

Чланство у стручним удружењима
International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), European Medical and Biological Engineering Association (EMBEAS), Друштво за биомедицинско инжењерство и медицинку физику Србије (BIMEF)

Уреднички рад
IEEE Transactions of Biomedical Engineering (associate editor), Medical Engineering and Physics (члан уредништва), Journal of Neuromodulation (члан уредништва), Jouinal of Automatic Control, Београд (уредник)