Хронологија Српске краљевске академије (1886-1947)

 

1886

 
1. новемабар
Види целу слику 
Академија је установљена "Основним законом Краљевско-српске академије" који је Скупштина изгласала а краљ Милан Обреновић обнародовао. Закон је предвидео да ће прве академике и дописнике поставити краљ као заштитник Академије. По чл. 7 Основног закона о СКА Народна библиотека и Народни музеј спадају под надзор Академије.
 
 
Претраживање