Хронологија Српског ученог друштва (1864-1892)

 

1864

 
29. јул
Види целу слику 
Кнез Михаило Обреновић издаје Највиши Књажевски Указ којим се Друштво српске словесности обнавља под називом Србско учено друштво и одобрава Устројство које дефинише уређење и задатке новога друштва.
 
 
25. октобар Кнез својим указом именује Јована Гавриловића за председника. Чланови се распоређују у четири одсека: 1. наука моралних, језикословних и литерарних; 2. наука природословних и математичних; 3. наука историјских и државних; 4. вештина. Скуп бира Јанка Шафарика за секретара Друштва. Расправља се о ступању у везу са немачким ученим друштвима, о прикупљању прилога за Гласник и да се Вуковој удовици преко министарства издејствује годишња помоћ (Гл. СУД 18 (1865) 366-371).
 
 
Види целу слику 
Друштво ради у капетан Мишином здању.
 
 
Претраживање