Етнографски институт
 

Етнографски институт САНУ (основан 1947) централна је установа у Србији за систематско проучавање народне културе, живота и обичаја, етногенезе и етничке историје српског народа и других етноса.

Основу научне делатности чине:

  • подизање нивоа општих и примењивих сазнања из етнологије Срба и Србије;
  • сакупљање и објављивање етнографске грађе;
  • проучавање етничког идентитета српског народа у земљи и расејању и етничких заједница у Србији;
  • изучавање и тумачење традиционалних образаца и вредности народне културе (материјалне, друштвене и духовне), процеса промена структура становништва у динамичном развоју обележеном сталним миграцијама у прошлости и савремености. Последњих година актуелна су истраживања избеглица са простора бивше СФРЈ;
  • осавремењавање и унапређивање методолошког и теоријског рада на регионалним, тематским и општим етнолошким темама и проблемима;
  • организовање научних скупова и активна сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству.

Издавачка делатност: Гласник Етнографског института САНУ;
Зборник радова, Посебна издања (монографске студије), Животопис и повремена издања.

Научна делатност остварује се највећим делом кроз пројекте:

  • Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори,
  • Србија између традиционализма и модернизације - етнолошка и антрополошка проучавања културних промена и
  • Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији.
 
Директор: др Драгана Радојичић
Адреса: Кнез Михаилова 35
11000 Београд
Е-пошта: eisanu@ei.sanu.ac.rs
Сајт: www.etno-institut.co.rs
Тел: (011) 2636-987, (011) 2636-804
Факс: (011) 2638-011