Тихомир ЂОРЂЕВИЋ

 

Тихомир ЂОРЂЕВИЋ
(Књажевац, 19.2.1868 - Београд, 28.5.1944)
етнолог, фолклориста и историчар
др, професор универзитета (Београд).

СКА: дописник (Академије философских наука) од 19. II 1921. Прави члан (Академије философских наука) од 16. II 1937.

Приступна беседа: Порекло накита и одела. Шт.: СКА Глас 179 (1939) 61–79. Проглашен: 2. I 1938. (СКА Год. 47 (1937) 146–149.)

Биографија, библиографија: HE 1 (B. Чајкановић). – Hr E 5 (N. Gavazzi). – EJ 3 (M. Barjaktarović). – LEJ 1 (M. Kolarić). - СКА Год 29 (1921) 193–195 и 35 (1927) 273–278 и 47 (1938) 205–209. – ГЕМ 5 (1930) 161–167 (Б. Дробњаковић). – Lj. JAZU 44 (1932) 90–96 (D. Boranić). – Bilten Instituta za proučavanje folklora (Sarajevo) 3 (1955) 181–197 (Lj. i D. S. Janković). - LPJ 2 (P. Adamović). – ELU 2 (F. Bk). – ЕСИ 370–371 (H. Павковић).

Некролог: ГЕИ 1 (1952) 547–551 (Б. Дробњаковић).

Фотографија: САНУ–Ф 212, 212/1–4, XVII