Милутин МИЛАНКОВИЋ

 

Милутин МИЛАНКОВИЋ
(Даљ, 16/28.5.1879 - Београд, 12.12.1958)
грађевински инжењер
др технике, професор универзитета (Београд; примењена математика).

СКА: дописник (Академије природних наука) од 16. II 1920. Прави члан (Академије природних наука) од 18. II 1924. Секретар Академије природних наука СКА од 16. V 1935. до 7. III 1937; од 19. VII до 6. X 1941. [в.д.]; од 29. III 1947. до 22. III 1948. [ван функције: 3. V. до 17.VII 1947].

САНУ: редовни члан (Одељења пририродно-математичких наука и Одељења техничких наука) од 22. марта 1948. - Члан Одбора за вођење послова Академије од 3. V до 17. VII 1947. Потпредседник САН од 22. III 1948. до 12. XII 1958. [ван функције: 1. Х 1957 – 12. XII 1958].

Приступна беседа: Календар земљине прошлости. Шт.: СКА Глас 117 (1926) 1–9. Проглашен 7. марта 1925. (СКА Год. 33 (1924) 133, 162).

Биографија, библиографија: НЕ 2 (М. Недић). - СКА Год. 28 (1921) 263–268 и 41 (1933) 180–183; САН Год. 52 (1948) 160–166 и 63 (1957) 250–251. - Poggendorff 6 (1938) 1733 и 7 (1975) 3279–3280. – EJ 6 (Т. Anđelić). – M. Инђић: Библиографија Милутина Миланковића. (САНУ 1994). – LPJ 4, 393–394 (Đ. Perić).

Некролог: Гл. САН 10 (1958) 406–416 (A. Белић, В. Мишковић, Ђ. Лазревић). – Publications de lѣlnstitut mathématique de lѣAcadémie serbe des sciences 12 (1958) VII—XII (V. V. Mišković). – Vesnik Društva matematičara i fizičara NR Srbije 10 (1958) 3–6 (T. Pejović) i 7–10 (T. Anđelić). – ЗМС/ПН 16 (1959) 139–141 (Аноним). – Österreichische Ingenieur Zeitschrift 2(1959) 158–159 (L. Richter).

Фотографија: САНУ–Ф 240, 240/1–4г