Светомир НИКОЛАЈЕВИЋ

 

Светомир НИКОЛАЈЕВИЋ
(Радуша \округ ваљевски\, 27.9.1844 - Београд, 18.4.1922)
историчар књижевности и политичар
професор Велике школе (Београд) председник Народне скупштине, члан Државног савета и министар унутрашњих дела

СУД: редовни члан (Одсека филолошког и философског) од 17. II 1874. Секретар Одсека филолошког и философског СУД 1883/1884.

СКА: прави члан (Академије философских наука) наименован 5. IV 1887.

Приступна беседа: О реформации VIII и IX века у Византији и њеном утицају на вештине, школе и књижевност. Шт.: СКА Год. 2 (1888) 175 [извод]. Проглашен 4. IX 1888. (СКА Год. 2 (1888) 173, 175–176).

Биографија, библиографија: СКА Год 1 (1888) 225. – НЕ 3 (С. Јовановић, В. Петровић). - JKL, 566 (S. Paunović). - ЕСИ 533–534 (С. Бојанин). – LPJ 4, 700 (D. Vlatković).

Некролог: Браство 17 (1923) 230–237 (J. Хаџи Васиљевић). – ГНЧ 35 (1923) 326–332 (3. P. Поповић).

Фотографија: САНУ–Ф 249, 249/1–3