Богдан ПОПОВИЋ

 

Богдан ПОПОВИЋ
(Београд, 20.12.1863/1.1.1864 - Београд, 7.11.1944)
естетичар, књижевни и уметнички критичар и теоретичар књижевности
професор универзитета (Београд).

СКА: прави члан (Академије уметности) од 3. II 1914. Секретар Академије уметности од 6. III 1928. до 7. III 1931.

Приступна беседа: О положају придева у групи с именицом (у француском и другим језицима). Шт.: СКА Год. 30 (1921) 165–166 [извод]. Проглашен 31. III 1921. (СКА Год. 30 (1921) 165–180).

Биографија, библиографија: НЕ 3 (В. Петровић). - Зборник у част Б. Поповића. Бгд 1929. Стр. 1–8 + 417–724 (М. Стајић). – Скерлић, 485+ 514–515 (Ж. П. Јовановић). – ПКЈИФ 21 (1955) 183–191 (В. Ракић). – ПКЈИФ 30 (1964) 152–165 (Ж. П. Јовановић). – F. Grčević: Književni kritičar i teoretičar B. Popović. Zagreb 1971. Str. 209–224. – Библиографија o Београдском универзитету 1838–1987. Бгд 1988. Стр. 300–302 (Б. Грбић, С. Филипи–Матутиновић). – Сабрана дела Б. Поповића. Књ. 6: Листићи и други чланци. Бгд 2001. Стр. 455–578 (М. Марковић).

Фотографија: САНУ–Ф 263, 263/1 -6, 263/7г