Иларион РУВАРАЦ

 

Иларион РУВАРАЦ
световно име Јован
(Сремска Митровица, 1.9.1832 - Гргетег, 8.8.1905)
свештеник и историчар
архимандрит манастира Гргетег и ректор Карловачке богословије.

СУД: редовни члан (Одсека историчког и државничког) од 6. II 1869.

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) од 23. I 1888.

Приступна беседа: Писмо – изјава од 19. IV 1888. Шт.: СКА Год. 2 (1888) 167–168. Проглашен 19. VI 1888. (СКА Год. 2 (1888) 165–170).

Биографија, библиографија: СКА Год. 2 (1889) 261–265. - BLGS 4 (1981) 69–70 (М. Stoy). - ÖBL 44 (1987) 342 (S. К. Kostić). – EJ 7 (Đ. Sp. Radojičić). – ЕСИ 627–629 (A. Веселиновић). - Српски Сион 15 (1905) 505–510 + 545 + 571 (Д. Руварац). – ГИДНС 5 (1932) 245–247 (Ф. Гранић). – BLZ 10, 297.

Некролог: ЛМС 233 (1905) 106–120 (J. Радонић). – Српски Сион 15 (1905) 469–474 (J. Вучковић) и 475–476 (Д. Бранковић). – ASPh 27 (1905) 634–635 (V. Jagić). – Дело 6 (1905) 227–232 (Љ. Јовановић). – СКГ 15 (1905) 397–400 (J. H. Томић). – Богословски гласник 8 (1905) 107–113 (В. Прибићевић). – СКА Год. 19 (1906) 348–362 (Ј. Н. Томић). – В. Вр. 13 (1906) 256 ( Аноним = Г. И.). - Lj. JAZU 21 (1907) 168–173 (T. Smičiklas).

Фотографија: САНУ–Ф 273, 273/1–2