Јован ТОМИЋ

 

Јован ТОМИЋ
(Нова Варош, 9.5.1869 - Београд, 22.7.1932)
историчар
управник Народне библиотеке (Београд).

СКА: дописник (Академије друштвених наука) од 30. I 1903. Прави члан од 3. II 1906. Секретар Академије друштвених наука СКА од 22. II 1908. до 22. II 1913 ; 6. III 1928. до 7. III 1931.

Приступна беседа: Град Клис у 1596 години. Шт.: СКА [ПИ 27], 1908, IX + 298. Проглашен 22. II 1907. (СКА Год. 20 (1906) 136, 174–179).

Биографија, библиографија: СКА Год. 16 (1903) 284–292 и 18 (1905) 359–360. - ЕСИ 678–679 (М. Јанковић). - ПКЈИФ 12 (1932) 307–322 (У. Џонић). – BLZ 10, 367.

Некролог: ПКЈИФ 12 (1932) 127–128 (Е. Оман). – Narodna starina 11 (1932) 229–231 (Anonim). – Записи 11 (1932) 147–150 (P. Драгићевић). – СКГ н. с. 36 (1932) 560 (Аноним). – Мисао 39 (1932) 463–464 (J. Тошковић). – СКА Год. 41 (1933) 137–139 (Б. Гавриловић). – ГНЧ 42 (1933) 133–156 (У. Џонић). – ЈИЧ 1 (1935) 270–272 (Д. Страњаковић).

Фотографија: САНУ–Ф 284, 284/1–8