Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
 

Српска академија наука и уметности и Универзитет у Нишу основали су Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. Председништво Академије и Скупштина Универзитета у Нишу донели су Одлуку о оснивању Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, у Београду, 18. децембра 1990. године.

 
Управник: академик Владисав Стефановић
Адреса: Универзитетски трг 2
п.п. 123
18000 Ниш
Е-пошта: zunic@ni.ac.rs, svets@ni.ac.rs
Сајт: http://www.ni.ac.rs/univerzitet/centri-univerziteta/centar-za-naucnoistrazivacki-rad-sanu-i-univerziteta-u-nisu-
Тел: (018) 257-997
Факс: (018) 257-950