Directeur : académicien Dušan Otašević Tél. : (+381 11) 218 06 71, 202 72 44 Fax : (+381 11) 202 72 01 Adresse : Galerie de l’ASSA, Knez Mihailova 35, 11000 Belgrade, Serbie Courriel :  Galerija.SANU@sanu.ac.rs


 

Publications de la Galerie de l’ASSA depuis 1997

 

ГАЛЕРИЈА САНУ

Галерија САНУ, књ. 130 Београд 2014, стр. 144, 24 цм. Јоже Циуха: мозаици, слике, плексигласи

 

Владимир Величковић, слике- цртежи- колажи -2002–2013 Београд 2013, стр. 150, 24 цм.

 

Београд 2013, стр. 151, 30 цм.

 

Војо Станић, слике Београд 2013, стр. 143 , 24 цм.

 

Дрво или живот сам Београд 2012, стр.140, 24 цм

 

Петар Омчикус - портрети Београд 2012, стр.335, 24 цм

 

Томе Серафимовски - Балканско сазвежђе Београд 2012, стр. 235, 24 цм

 

Обнова Хиландара : 6 година након пожара : Изложбу приређује Света царска лавра Хиландар : Задужбина Светог манастира Хиландара ; Галерија Српске академије наука и уметности 24. март-2. мај 2010 / уредник Мирко Ковачевић ; фотографије Архив издавача : аутор изложбе МиркоКовачевић ; аутор поставке Стевица Трипковић ; преводиоци Зорица Милачић, Наташа Андрејић. – Београд : Српска академија наука и уметности : задужбина Светог манастира Хиландара, 2010. – 135 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 118)

ISBN 978-86-7025-504-3 (САНУ)

 

Никола–Кока Јанковић : скулптуре и цртежи / одговорни уреник Димитрије Стефановић ; фотографије Габријела Глид, Драгиша Радуловић ; превод на енглески језик Ксенија Тодоровић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2010 ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 119)

ISBN 978-86-7025-506-7

 

Тодор М. Стевановић / [аутор каталога, изложбе и поставке Тодор М. Стевановић ; превод на енглески језик Милан И. Мутић ; фотографије Зоран Ђорђевић, Гордана Андрејевић–Стевановић]. –Београд : Српска академија наука и уметности, 2010. – 163 стр. : илустр. 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 120)

ISBN 978-86-7025-527-2

 

Петровић Александар : Циклуси и записи : opus solis Милутина Миланковића : изложба Канон Милутина Миланковића / уредник и аутор изложбе Ђорђе Злоковић ; аутор поставке Љиљана Радослављевић илустрације Ђорђе Кнежевић [и др.] фотографије Андре Берже [и др.] . – Београд : Српска академија наука и уметности, 2009. – 359 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 115)

ISBN 978-86-7025-487-9

Именски регистар. – стр. 349-359

 

Милин Мелита : Љубица Марић : 1909-2003 : „...тајна – тишина – творење...“ / одговорни уредник Димитрије Стефановић ; [превод на енглески језик Esther Helajzen.]. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2009. – 187 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 116)

ISSN 0586–4887

 

Молекули у тајнама живота и свету око нас / уредници Живорад Чековић, Миодераг Крстић, Бранислав Ј. Ђерић ; одговорни уредник Слободан Г. Марковић ; аутор изложбе Живорад Чековић ; аутор поставке Марина Докмановић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2009. – 320 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 117)

ISSN 0586–4887

 

Винча – праистпријсла метропола : истраживања 1908-2008 / уредник Дубравка Николић ; фотографије Александар Радоман, Владимир Миладиновић Пики. – Београд : Филозофски факултет : Народни музеј : Музеј града Београда : Српска академија наука и уметности, 2008. – 289 стр. : илустр. ; 22 cm. – ((Галерија Српске академије наука и уметности ; 114)

ISBN 978-86-86563-40-8 (ФФ)

 

Јовановић Миодраг : Вајар Ђока Јовановић (1861-1953) : [напоредни текс на енглеском] / одговорни уредник Динко Давидов ; аутор изложбе Миодраг Јовановић ; графички дизајн и техничко уређење Мирослав Лазић ; фотографије Зоран Андрић, Мирослав Лазић. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2008. – 189 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 113)

ISBN 978-86-7025-463-3

Репродукције = Reproductions. – стр.97-175. Каталог изложених радова. – стр.177-189.

 

Знамења Карловачке митрополије : [изложбу приређује Галерија Српске академије наука и уметности] / уредник Динко Давидов ; фотографије Славомир Матејић, Атила Мудрак, Вељко Илић ; калиграфско решење корица Зоран Костић ; превод на енглески Ксенија Тодоровић. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2007. – 200 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 112)

ISBN 978-86-7025-440-4

 

Boris Podrecca = Борис Подрека / одг. уредн. Динко Давидов ; преводи Ксенија Тодоровић, Горан Новаковић ; аутори изложбе и поставке Atelier Podrecca ; стручни сарадници на организацији изложбе Michael Grossman, Рада Маљковић, Јелена Межински-Миловановић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2006. – 420 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 109)

ISSN 0586-4887

 

Маринчић Александар : Никола Тесла стваралаштво генија : 18. октобар – 1. децембар 2006 и 5. фебруар – 31 март 2007 : изложбу приређује Галерија САНУ и Одбор за обележавање 150 година рођења Николе Tесле = Marinčić Aleksandar : Nikola Tesla the work of a genius / уредник Антоније Ђорђевић ; аутор изложбе Александар Маринчић ; аутор поставке Љиљана Радосављевић ; фотографије Бојан Бојовић ; превод на енглески Петар Ђорђевић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2006. – 215 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 110)

ISSN 0586-4887

 

Јован Стерија Поповић 1806-1856-2006 : Галерија Српске академије наука и уметности : Музеј позоришне уметности Србије [Изложба отворена 5. децембра 2006. у Галерији Српске академије наука и уметности] / уредник Ксенија Радуловић ; изложбу приређује Музеј позоришне уметности Србије ; аутор изложбе Олга Марковић, Ксенија Радуловић ; аутор поставке Иван Куцина ; превод на енглески Зоран Пауновић. – Београд : Музеј позоришне уметности Србије : Галерија Српске академије наука и уметности, 2006. – 88 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 111)

ISSN 0586-4887

 

Добротвори Београдском универзитету Галерија САНУ, октобар – новембар 2005 / [изложбу приређују Универзитет у Београду, Народни музеј у Београду, Галерија Српске академије наука и уметности ; уредн. Марица Шупут, Татјана Бошњак ; фотографија Вељко Илић ... и др. ]. - Београд : Универзитет : Српска академија наука и уметности : Народни музеј, 2005. – 159 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 107

ISBN 86-7025-383-6

 

The Benefactors of Belgrade University The Benefactors of Belgrade University Gallerѕ of SASA, October November 2005 [The University of Belgrade 1905-2005 : the 100th anniversary celebrations of the first University Law] / [exhibition organized by University of Belgrade, National Museum in Belgrade, Gallery of Serbian Academy of Sciences and Arts ; editors Marica Šuput, Tatjana Bošnjak ; translation Jonathan Pendlebury ... et al. ; photographs by Veljko Ilić ... et al.]. – Belgrade : University : Serbian Academy of Sciences and Arts : National Museum, 2005. – 147 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Gallery of the Sarbian Academy of Sciences and Arts : 107

ISBN 86-7025-384-4

 

Симовић Љубомир, Медаковић Дејан, Стевановић Тодор Младен Србиновић / уредник Динко Давидов ; фотографије Владимир Поповић ; превод на енглески Ксенија Тодоровић ; аутор изложбе и поставке Младен Србиновић ;сарадници на организацији изложбе Рада Маљковић, Јелена Межински-Миловановић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2005. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 108)

ISBN 86-7025-390-9

 

Милорад Бата Михаиловић . – Mihailovich [потпис] : изложбу приређује Галерија Српске академије наука и уметности / уредник Динко Давидов ; фотографије Владимир Поповић ; превод на француски Pascal Paul Donjon-Varničić ; аутори поставке Рада Маљковић, Јелена Межински-Миловановић, Драгиша Поповић ; организација изложбе Рада Маљковић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2005. – 96 стр. : илустр. ; 24 cm . – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 106)

 

Археолошко благо Ниша : од неолита до средњег века. – Archaeological Treasure of Niš : from the Neolithic to the Middle Ages / одговорни уредник Динко Давидов ; уредник Даница Пешић ; аутор изложбе Мира Јоцић ... [и др.] ; аутор поставке Миле Симић ; превод на енглески Мирјана Вукмановић, Весна Црноглавац ; изложбу приређује Галерија Српске академије наука и уметности и Народни музеј Ниш. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2004. – 288 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 102)

 

Прво београдско певачко друштво : 150 година / [аутори текстова Даница Петровић, Богдан Ђаковић, Татјана Марковић] ; превод на енглески Марија Петровић ; одговорни уредник Динко Давидов ; превод на енглески Марија Петровић. - Београд : Српска академија наука и уметности : Музиколошки институт САНУ : Галерија САНУ, 2004. – 246 стр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 101)

 

Срђан Марковић : Светомир Арсић Басара : или скулптура као судбина = [Srđan Marković : Svetomir Arsić Basara : or sculpture as destiny] уредник Јордан Ристић ; превод на енглески Јасминка Банг ; превод на руски Загорга Зечевић ; превод на француски Биљана Ракочевић ; фотографије Милош Солдатовић ... [и др.]. – Београд : Српска академија наука и уметности ; Приштина : Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић", 2004. – 256 стр. : фотогр. ; 32 cm

 

Давидов Динко : Светогорска графика = ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚН ΓΡΑΦΙΚΗ = Davidov Dinko : The Athonian Prints / Одговорни уредник Ђорђе Злоковић ; Оливера Стефановић, Љиљана Давидовић, Јелена Межински-Миловановић [и др.] ; превод на грчки Атанасија Миодраговић ; превод на енглески Ксенија Тодоровић ; сарадници на изложби Радован Колаковић [и др.]. – Београд : Галерија Српске академије наука и уметности : Народна библиотека Србије, 2004 ; 232 стр. : илустр. ; 30 cm. – (Посебно издање / Галерија Српске академије наука и уметности ; Народна библиотека Србије)

Атос : незаборав на пожар манастира Хиландара 4. марта 2004. године и апел за обнову.

 

Портрет у Уметничкој збирци Српске академије наука и уметности / одговорни уредник Динко Давидов ; аутор изложбе и поставке Јелена Межински. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2003. - 74 стр. ; 24 cm

 

Наивна уметност у Србији : [јуни 2003] / [аутор текстова, изложбе и поставке Нина Крстић] ; одговорни уредник Динко Давидов ; превод на енглески Радмила Поповић ... [и др.]. - Београд : Српска академија наука и уметности ; Јагодина : Музеј наивне уметности, 2003. - 212 стр., : илустр ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 100)

 

Никола Јанковиќ : скулптури и цртежи = Никола Јанковић : скулптуре и цртежи = Nikola Janković : sculptures and drawings / одговорен уредник Томе Серафимoвски ; автори на фотографиите Миодраг Ѓорѓевиќ ... [и др.] ; превод на македонски Лилјана Угриновска ; превод на англиски Наташа Папазовска-Левкова. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2003-2004. – 168 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Фондација Трифун Костовски) (Галерија Српске академије наука и уметности ; 105)

 

Томе Серафимовски : скулптуре и цртежи = Serafimovski Tome : sculptures and drawings / одговорни уредник Динко Давидов ; изложбу приређује Галерија Српске академије наука и уметности ; организација изложбе Рада Маљковић, Јелена Межински. − Београд : Српска академија наука и уметности, 2002. − 204 стр. : фотографије ; 23 cm. − (Галерија Српске академије наука и уметности ; 99)

 

Сава Степанов : Скулптура Олге Јеврић. – Sava Stepanov : The Sculpture of Olga Jevrić / уредник Никола Тасић ; превод на енглески Веселин Костић ; аутор поставке Олга Јеврић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2001. – 321 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 94)

YU ISSN 0586-4887

 

Службено одело у Србији у 19. и 20. веку = Official Dress in Serbia / носилац пројекта Историјски музеј Србије ; аутори изложбе Чедомир Васић, Бранко Богдановић, Душан Бабац, Невена Крстић ; аутори поставке изложбе Игор Степанчић, Чедомир Васић ; уредник Чедомир Васић ; фотографије Марио Бралић ; превод Ана Васић. – Београд : Историјски музеј Србије : Галерија Српске академије наука и уметности, 2001. – 524 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 97)

 

Cover page Бранислав Којић - сећање на архитекту : поводом стогодишњице рођења = Branislav Kojić - in Remembrance of the Architect : on the One-Hundred Anniversary of his Birth / изложбу приређују Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике - Музеј архитектуре ; одговорни уредник Ђорђе Злоковић ; аутор изложбе Снежана Тошева ; аутор поставке Борјана Шуваковић ; фотографије Ђорђе Одановић ; превод Видосава Јанковић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2001. - 118 стр. : фотогр. ; 24 cm. - ( Галерија Српске академије наука и уметности ; 95)

YU ISSN 0586-4887

 

Cover page Иконе Саборне цркве у Врању : Димитар Крстевич Дичо – зограф = Ikons of the Orthodox Cathedral in Vranje : peinter Dimitar Krstevic Dico / изложбу приређују Српска академија наука и уметности, Православна епархија врањска, Републички завод за заштиту споменика културе ; одговорни уредник Динко Давидов ; аутор изложбе Динко Давидов ; превод Видосава Јанковић. – Врање : Православна епархија врањска ; Београд : Српска академија наука и уметности, 2001. – 137 стр. : илустр. – 24 cm. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 96)

 

Јелена Межински : У славу великана : дела уметника чланова Српске академије наука и уметности из Уметничке збирке САНУ : јули-септембар 1999 / одговорни уредник Гојко Суботић ; избор дела, каталог и поставка изложбе Јелена Межински. – Београд : Српска академија наука и уметности, 1999. – 11 стр. ; 24 cm

 

Манастир Хиландар / приредио Гојко Суботић. - Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1998. - 396 стр. : илустр. ; 30 cm

YU ISSN 0586-4887

 

Hilandar Monastery [Prevod dela : Манастир Хиландар] / edited by Gojko Subotić ; translated by Radmila Popović ... et al. - Belgrade : The Serbian Academy of Sciences and Arts, Gallery, 1998. - 396 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Младен Србиновић : цртеж и пројекти за мозаик и таписерију. - Mladen Srbinović : Drawing and Projects for Mosaic and Tapestry / одговорни уредник Гојко Суботић ; аутори поставке Младен Србиновић, Гордана Харашић. - Београд : Српска академија наукa и уметности, 1998. - 225 стр. : репродукције ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 89)

YU ISSN 0586-4887

Миодраг Павловић : Прелудијум за изложбу 1998. - стр. 7-12.
Каталог.-стр. 196-202
Милена Марковић : Библиографија.-стр. 203-225

 

Археолошко благо Косова и Метохије од неолита до раног средњег века. - The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija from the Neolithic to the Early Middle Ages. Т. [1] / одговорни уредник Никола Тасић ; концепција излoжбе Драгослав Срејовић ; стручни сарадници Гордана Харашић, Кемајл Љуци ; аутор поставке Власта Петровић, Драган Радовановић. - Београд : Српска академија наука и уметности ; Приштина : Музеј, 1998 ; 27 cm. - (Галерија / Српска академија наука и уметности ; 90 / (1)

YU ISSN 0586-4887

Т. 1: Археолошко благо Косова и Метохије од неолита до раног средњег века. - The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija from the Neolithic to the Early Middle Ages. - 391 стр. : илустр.

 

Археолошко благо Косова и Метохије од неолита до раног средњег века : каталог. - The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija from the Neolithic to the Early Middle Ages : catalogue. Т. [2] / одговорни уредник Никола Тасић ; концепција излoжбе Драгослав Срејовић ; стручни сарадници Гордана Харашић, Кемајл Љуци ; аутор поставке Власта Петровић, Драган Радовановић. - Београд : Српска академија наука и уметности ; Приштина : Музеј, 1998 ; 27 cm. - (Галерија / Српска академија наука и уметности ; 90 / (2)

YU ISSN 0586-4887

 

Срето Бошњак : Скулптура Светомир Арсић Басара. - Sreto Bošnjak : Sculpture Svetomir Arsić Basara / одговорни уредник Гојко Суботић ; аутор изложбе Срето Бошњак ; аутор поставке Гордана Xарашић, Срето Бошњак. - Београд : Српска академија наукa и уметности, 1998. - 186 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 91)

YU ISSN 0586-4887

[Summary]. - pp. 159-168.

 

Чедомила Карановић : Петар Омчикус. - Čedomila Karanović : Petar Omčikus / одговорни уредник Гојко Суботић ; аутор поставке Петар Омчикус. - Београд : Српска академија наукa и уметности, 1998. - 281 стр. : додатак : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 92)

YU ISSN 0586-4887

 

Из прошлости Хиландара / аутор изложбе Гојко Суботић ; аутор поставке Владимир Кулић, Јелена Межински ; одговорни уредник Гојко Суботић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1998. - 48 стр. : илустр. ; 24 cm. - Галерија Српске академије наука и уметности ; 93 )

YU ISSN 0586-4887

 

Горан Малић : Милан Јовановић фотограф. - Goran Malić : Milan Jovanović photographer / (текст Горан Малић ; аутор изложбе Горан Малић ; одговорни уредник Гојко Суботић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1997. - 346 стр. : фотографије ; 23 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 86)

YU ISSN 0586-4887

Summary. - pp. 327-339

 

Свет хемије. - The World of Chemistry / одговорни уредник Гојко Суботић ; аутори изложбе Војин Крсмановић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић ... [и др.]. - Београд : Српска академија наука и уметности : Музеј науке и технике, 1997. - 157 стр. : илустр. ; 26 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 87)

YU ISSN 0586-4887

 

Ивана Симеоновић Ћелић : Мило Милуновић : непресушена тежња суштини сликарске материје и боје. - Ivana Simeonović Ćelić : Milo Milunović : boundless striving towards the essence of the painter's matter and colour / одговорни уредник Гојко Суботић ; аутор изложбе и поставке Ивана Симеоновић Ћелић. - Београд : Српска академија наукa и уметности ; Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1997. - 543 стр. : илустр., репродукције, фотографије ; 23 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 88)

YU ISSN 0586-4887

Summary. - pp. 209-250.

 

ИЗЛОЖБЕНА СВЕСКА / ГАЛЕРИЈА САНУ

Изложбене свеске бр. 37 –Београд 2014, стр. 52, 24 цм. Љубица Цуца Сокић 1914–2009–2014

 

Миодраг Табачки Документи, 40 година позоришне сценографије и костимографије Београд 2013, стр. , 30 цм.

 

Тодор М. Стевановић Ја сам ти Београд 2013, стр. 115, 24 цм.

 

Љубица Цуца Сокић - пастели Београд 2012, стр. 59, 24 цм

 

[Межински-Миловановић Јелена] : У спомен оснивача Галерије САНУ : Иван Табаковић : 1898-1977, Недељко Гвозденовић : 1902-1988 : Уметничка збирка : Галерија Српске академије наука и уметности јул-септембар 2006 / одговорни уредник Динко Давидов ; аутор изложбе, поставке и текстова Јелена Межинска Миловановић ; превод Ксенија Тодоровић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2006. – 31 стр. : [4] таб. са репродукцијама у боји ; 24 cm. – Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 33)

ISBN 86-7025-414-X

 

Српско зидно сликарство XVIII века : копије из збирке Галерије Матице српске / изложбу приређују Галерија Српске академије наука и уметности и Галерија Матице српске ; аутори изложбе и каталога Бранка Кулић, Драгојла Живанов ; уредници Динко Давидов, Бранка Кулић ; аутори копија Наум (Лазар) Андрић, Зденка Живковић, Душан Михаиловић, Станислав Чавић. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2003. – 32 стр. : 16 илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 31)

 

Извесни Робер Дуано : [фотографије] = Un certain Robert Doisneau : [photographies] : (1912-1994) / одговорни уредник Динко Давидов ; изложбу приређују Галерија Српске академије наука и уметности и Француски културни центар у Београду ; сарадници на организацији изложбе Рада Маљковић, Јелена Межински, Нађа Петровски ; превод са француског Нађа Петровски. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2003. - [34] стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 30)

 

Један век графике : дела из графичке збирке Музеја савремене уметности у Београду : новембар-децембар 2003 / одговорни уредници Динко Давидов, Бранислава Анђелковић Димитријевић ; аутор концепције Јасна Тијардовић Поповић ; аутори изложбе Јасна Тијардовић Поповић, Јеша Денегри ... [и др.]. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2003. – 47 стр. : илустр. 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 32)

 

Милета Продановић : Похвала руци : изложба у циклусу добитника награде из Фонда Иван Табаковић / одговорни уредник Гојко Суботић ; стручни сарадник Гордана Харашић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1998. - 24 стр. : репродукције ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 29)

YU ISSN 0586-4887

 

Албрехт Дирер : Дрворези / [изложбу приређује Галерија Српске академије наука и уметности ; Гетеов институт у Београду] ; аутор поставке Гордана Харашић ; одговорни уредник Мирослав Пантић. - Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1997. - 14 стр. : 9 табли са репродукцијама ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија Српске академије наука и уметности ; 27)

YU ISSN 0586-4887

 

[Francisco de Goya] : Tauromaquia : Primera tirada. Madrid, 1816. - Prvo izdanje. Madrid, 1816 : Beograd - Novi Sad oktobar-novembar 1997 : [Colecctión del Banco de España = Kolekcija Španske banke]. - Madrid : Banco de España, 1997. - 78 р. : reprodukcije ; 24 cm. - [Izložbena sveska / Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti ; 28]

 

ПРОГРАМИ КОНЦЕРАТА У ГАЛЕРИЈИ

Програми концерата у Галерији 1992/96 / уредник Станојло Рајичић - Београд : Галерија / Српска академија наука и уметности, 1999. - (непагиновано( ; 21 цм. - (Програми концерата у Галерији ; књ 15)

 

Програми концерата у Галерији 1996/97 / уредник Станојло Рајичић - Београд : Галерија / Српска академија наука и уметности, 1999. - (непагиновано) ; 21 цм. - (Програми концерата у Галерији ; књ 16)

 

Програми концерата у Галерији 1997/98 / уредник Станојло Рајичић. - Београд : Галерија / Српска академија наука и уметности, 1999. - (непагиновано) ; 21 cm. - (Програми концерата у Галерији ; књ 16)

Ред. број концерта : 1016-1087. Регистар уметника : концерти 1016-1087.