Директор: академик Зоран Петровић
Тел: (011) 3283-490, (011) 2027-152 Е-пошта: gnt@sanu.ac.rs, Bojana.Bozic@sanu.ac.rs
Адреса: Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, 11000 Београд, Србија

 

Изложба

 

О АРХИТЕКТУРИ _ 2017

Број посетилаца: 0

6 - 16. децембар 2017. године

 

Пета међународна конференција и изложба

Организатори:
Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице - STRAND

У среду, 6. децембра 2017. године у 18:30 часова у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, биће отворена пета међународна изложба „О АРХИТЕКТУРИ 2017” (ON ARCHITECTURE 2017).


Изложба радова је једна од активности серије догађаја О АРХИТЕКТУРИ 2017, које обухватају предавања, радионцие, конференција и изложба, са истоименом темом.

Tема овогодишње изложбе фокусирана је на неколико тематских целина: Комплексност архитектуре; Обнова градова обновом архитектуре; Суочавање са будућношћу; Дигиталано доба – иновације у архитектури, уметности, науци и технологији.

Изложба у Галерији науке и технике пратиће поменуте тематске целине путем цртежа, пројеката, фотографије и дизајн продукта.

Пета међународна изложба радова је такмичарска. Након отврања представник жирија ће саопштити резултате избора - имена награђених учесника и радова.

Међународни жири ће вредновати радове и доделити међународне награде за дизајн микро и макро у организацији Асоцијације за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД.