Шеф изложбеног салона: Рада Маљковић, кустос Тел: (011) 2027-242 Факс: (011) 2027-201 Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија Е-пошта: Galerija.SANU@sanu.ac.rs Радно време Изложбеног салона Галерије, током концертне сезоне, је сваког дана, осим понедељка, од 10 до 21 час, четвртком од 11 до 16 часова. Када се у Галерији не одржавају концерти, изван концертне сезоне, радно време Галерије за посетиоце изложби је сваког дана од 10 до 21 час.

 
 Претходна изложбаОдржана изложбаНаредна изложба
 

Градина на Јелици
Рановизантијски утврђени центар у Илирику


Аутор: проф. др Михаила Милинковића
Организатор: Галерија Српске академије наука и уметности
Народни музеј Чачак

26. април - 28. мај 2017.

 Стручно вођење кроз изложбу: 13. и 14. маја у 12 сати.


У складу са темом овогодишње Манифестације „Музеј у гостима”, у петак, 19. маја, у 12 часова, о Народном музеју Чачак, а поводом 65 година од његовог оснивања, говориће директор тог Музеја Делфина Рајић, док ће археолошку делатност Музеја представити кустос археолог Вујадин Вујадиновић.


У организацији Галерије Српске академије наука и уметности и Народног музејa Чачак, уз подршку Општине Лучани, у Галерији САНУ од 26. априла до 21. маја биће одржана изложба Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште аутора проф. др Михаила Милинковића (Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију).

Изложба је првобитно (2014. године) иницирана поводом обележавања тридесет година истраживања на локалитету Градина, на планини Јелици у близини Чачка, под руководством аутора изложбе, у Народном музеју у Чачку. Сада се у скоро двоструком обиму и са новим налазима представља јавности у Галерији САНУ у Београду. Експонати, углавном из фонда Народног музеја у Чачку, али и Архива САНУ, њих 507 – груписани су хронолошки, тематски, према намени – од оних везаних за историјат истраживања, до налаза праисторијског, римског, рановизантијског и раносредњовековног периода. Поставка настоји да прикаже све расположиве материјалне трагове живота људи у поменутим периодима, уз примедбу да доминира материјал из рановизантијског времена, 6. и можда почетка 7. века. Поред предмета свакодневне употребе (покућство, алат, лични прибор, накит, новац итд.), излагаће се и камена пластика, пореклом из остатака базилика или из профаних грађевина, заједно са код нас ретким сачуваним остацима црквеног живописа из 6. века, као и са реконструисаним амфорама и другим керамичким посудама.

Изложбу прати каталог – монографија: Група аутора, Рановизантијски утврђени центар у Илирику Градина на Јелици, Београд – Чачак 2017, са предговором уредника, текстовима Делфине Рајић (Градина на Јелици – преглед историјата истраживања), Александра Булатовића (Праисторијски налази са Градине на Јелици), Михаила Милинковића (Градина на планини Јелици. Регионални центар на северу Источног римског царства), Марка Капларевића (Архитектонска пластика и живопис са Градине на Јелици), Милоја Васића (Коментар новца нађеног на Градини на Јелици и Допринос истраживања Градине на Јелици проучавањима ране Византије у Србији), Снежане Ферјанчић (Епиграфски споменици са Градине на Јелици) и комплетним каталогом са репродукцијом у боји свих налаза. Публикација је допуњена резимеом на српском и енглеском језику (Михаило Милинковић, Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште) и Библиографијом коришћених радова (Вујадин Вујадиновић). Каталог – монографију на 256 страна, са 551 илустрација, у серији Галерија САНУ (бр. 140), уредио је проф. др Михаило Милинковић.

Број посетилаца: 18098.