Шеф изложбеног салона: Рада Маљковић, кустос Тел: (011) 2027-242 Факс: (011) 2027-201 Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија Е-пошта: Galerija.SANU@sanu.ac.rs Радно време Изложбеног салона Галерије, током концертне сезоне, је сваког дана, осим понедељка, од 10 до 21 час, четвртком од 11 до 16 часова. Када се у Галерији не одржавају концерти, изван концертне сезоне, радно време Галерије за посетиоце изложби је сваког дана од 10 до 21 час.


Градина на Јелици
Рановизантијски утврђени центар у Илирику


Аутор: проф. др Михаила Милинковића
Организатор: Галерија Српске академије наука и уметности
Народни музеј Чачак

26. април - 28. мај 2017.

 

<hr/>
Стручно вођење кроз изложбу: 13. и 14. маја у 12 сати.
<hr>
У складу са темом овогодишње Манифестације „Музеј у гостима”, у петак, 19. маја, у 12 часова, о Народном музеју Чачак, а поводом 65 година од његовог оснивања, говориће директор тог Музеја Делфина Рајић, док ће археолошку делатност Музеја представити кустос археолог Вујадин Вујадиновић.
<hr/>
У организацији Галерије Српске академије наука и уметности и Народног музејa Чачак, уз подршку Општине Лучани, у Галерији САНУ од 26. априла до 21. маја биће одржана изложба <em>Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште</em> аутора проф. др Михаила Милинковића (Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију).

Изложба је првобитно (2014. године) иницирана поводом обележавања тридесет година истраживања на локалитету Градина, на планини Јелици у близини Чачка, под руководством аутора изложбе, у Народном музеју у Чачку. Сада се у скоро двоструком обиму и са новим налазима представља јавности у Галерији САНУ у Београду. Експонати, углавном из фонда Народног музеја у Чачку, али и Архива САНУ, њих 507 – груписани су хронолошки, тематски, према намени – од оних везаних за историјат истраживања, до налаза праисторијског, римског, рановизантијског и раносредњовековног периода. Поставка настоји да прикаже све расположиве материјалне трагове живота људи у поменутим периодима, уз примедбу да доминира материјал из рановизантијског времена, 6. и можда почетка 7. века. Поред предмета свакодневне употребе (покућство, алат, лични прибор, накит, новац итд.), излагаће се и камена пластика, пореклом из остатака базилика или из профаних грађевина, заједно са код нас ретким сачуваним остацима црквеног живописа из 6. века, као и са реконструисаним амфорама и другим керамичким посудама.

Изложбу прати каталог – монографија: Група аутора, <em>Рановизантијски утврђени центар у Илирику Градина на Јелици</em>, Београд – Чачак 2017, са предговором уредника, текстовима Делфине Рајић (<em>Градина на Јелици – преглед историјата истраживања</em>), Александра Булатовића (<em>Праисторијски налази са Градине на Јелици</em>), Михаила Милинковића (<em>Градина на планини Јелици. Регионални центар на северу Источног римског царства</em>), Марка Капларевића (<em>Архитектонска пластика и живопис са Градине на Јелици</em>), Милоја Васића (<em>Коментар новца нађеног на Градини на Јелици</em> и <em>Допринос истраживања Градине на Јелици проучавањима ране Византије у Србији</em>), Снежане Ферјанчић (<em>Епиграфски споменици са Градине на Јелици</em>) и комплетним каталогом са репродукцијом у боји свих налаза. Публикација је допуњена резимеом на српском и енглеском језику (Михаило Милинковић, <em>Градина на Јелици.Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште</em>) и <em>Библиографијом коришћених радова</em> (Вујадин Вујадиновић). Каталог – монографију на 256 страна, са 551 илустрација, у серији Галерија САНУ (бр. 140), уредио је проф. др Михаило Милинковић.

Број посетилаца: 18098.