Изложбе одржане 2017. године
 

Изложба дела сликара и фотографа у српској војсци
СЛИКАРИ / РАТНИЦИ / СВЕДОЦИ
поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата

1. фебруар – 2.април 2017. године
Место одржавања: Галерија САНУ

 

Градина на Јелици
Рановизантијски утврђени центар у Илирику

Аутор: проф. др Михаила Милинковића
26. април - 28. мај 2017.

 

Едгар Дега. Тренуци посматрања.
15. јул - 5. септембар 2017.
Место одржавања: Галерија САНУ

 

Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији
идентитет, значај, угроженост

27. септембар - 26. новембар 2017.

 

 

Претраживање