English
Насловна
Design of Bridge Over Vistula River in Plock – First Prize on the International Competition / N. Hajdin, B. Stipanić // Proceedings IMS Institute (Belgrade). 25 : 1 (1998) 5-13.
Projekat drumskog mosta preko reke Visle u Plocku, Poljska – prvo mesto na međunarodnom konkursu .- Design of the Roadway Bridge Over Vistula River in Plock, Poland – First Prize on the International Competition / N. Hajdin, B. Stipanić // Izgradnja. 52 : 4 (1998) 181-188.
Projekat mosta preko reke Visle u Plocku – prvo mesto na međunarodnom konkursu .- Design of Bridge Over Vistula River in Plock – First Prize on the International Competition / N. Hajdin, B. Stipanić // 10. kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja, 8-10 juni 1998. Beograd : JDGK, 1998. Str. 85-90. K-4.
Projekat mosta preko reke Visle u Plocku – prvo mesto na međunarodnom konkursu .- Design of Bridge Over Vistula River in Plock – First Prize on the International Competition / N. Hajdin, B. Stipanić // Stručni seminar Savremena građevinska praksa '98, Novi Sad, 23. i 24. april 1998. Novi Sad : Društvo građevinskih inženjera i tehničara : Fakultet tehničkih nauka, 1998. Str. 7-18.
Cable-Stayed Bridge Across the Vistula River in Plock / N. Hajdin, B. Stipanić // Proceedings of the Conference Eurosteel '99. Praha : ČVUT, 1999. p. 459-462.
New Cable-Stayed Bridge Projects / N. Hajdin, B. Stipanić // Al IV-lea Seminar de poduri : Directii actuale in calculul si proiectarea podurilor, Timisoara, septembrie 1999. Timisoara : Editura Mirton, 1999. p. 216-234.
A New Cable-Stayed Road Bridge, Plock, Poland / N. Hajdin, B. Stipanic, R. Hajdin // Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges :16 th Congress of IABSE, Lucerne, September, 18-21, 2000 : Congress Report. Lucerne : IABSE, 2000. p. 92-93.
The Roadway Bridge over Vistula River in Plock (Poland), Design and Construction / N. Hajdin, B. Stipanić, J. Krawczyk, K. Wachalski / Bridges in Danube Basin : Proceedings of the 5 th International conference on Bridges across the Danube 2004, Novi Sad, 24-26 June 2004. Novi Sad : Euro Gardi Group, 2004. Vol. I, p. 359-370.

Друмски мост преко реке Висле у Плоцку у Пољској
(са Б. Стипанићем)
Прво место на анонимном међународном конкурсу

Друмски мост преко реке Висле у Плоцку (Пољска) Мост у току градње Попречни пресек моста

 

Укупна дужина моста је 1200 м, од чега је 615 м дужина главног дела моста над коритом реке Висле, а 585 м је дужина прилазног дела моста над инундацијом. Главна мостовска конструкција је симетрична конструкција од челика, мост са косим кабловима кога чине: континуална греда (са распонима 2х60+375+2х60 м), коси каблови и два пилона.

Греда моста има торзионо крут троћелијски пресек, трапезног облика (висине 3,5 м, ширине доњег појаса сандука 13,0 м, ширине горњег појаса сандука 16,5 м) са конзолним препустима горњег појаса од по 5,5 м. Пилони, којима коси каблови предају своје силе затезања, су од челика и укљештени су у греду моста. Коси каблови су постављени у средњој вертикалној равни моста у тзв. модификованом харфа распореду. Сваки коси кабл се састоји од по два појединачна кабла (ужета), који су на међусобном осном растојању од 750 мм.

Прилазна мостовска конструкција је од челика, са спрегнутом коловозном плочом од армираног бетона, а у статичком смислу је сачињена од два континуална спрегнута носача на по 5 поља (висине 3,0 м), са осним размаком стубова од по 58 , 5 м.

Лежишта моста су неопренско-тефлонска. Стубови моста су од армираног бетона, заобљених облика са јасно диференцираним деловима: главом, телом и стопом стуба.

Рекордни распон од 375 м спада у највеће распоне у свету за мостове са косим затегама и кабловима у једној, средњој равни.

Мост се налази у изградњи и биће пуштен у саобраћај 2005. године

 

Литература:

166, 170, 171, 172, 174, 176, 180, 195