English
Насловна
Dinamička analiza mosta "23. oktobar" u Novom Sadu.- Dynamic Analysis of the Bridge "23. October" in Novi Sad / O. Đurić, N. Hajdin // VI kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktora, Bled 26-29. 9. 1978. Beograd : JDGK, 1978. Knj. Mostovi-M, str. 149- 157. M 14
Most "23. oktobar" preko Dunava u Novom Sadu.- Bridge "23. October" over the River Danube in Novi Sad / N. Hajdin // VI kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktora, Bled 26-29. 9. 1978. Beograd : JDGK, 1978. Knj. Mostovi-M, str. 133-148. M 13
Proračun lokalnih naprezanja u konstrukciji mosta "23. oktobar" u Novom Sadu.- Calculation of Local Stress in the Structure of the Bridge "23. oktobar" in Novi Sad / N. Hajdin, M. Sekulović, G. Srećković // VI kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktora, Bled 26-29. 9. 1978. Beograd : JDGK, 1978. Knj. Mostovi –M, str. 159-167. M 15
Most "23. oktobar" preko Dunava u Novom Sadu / N. Hajdin // Izgradnja. 33 : 7 (1979) 9-18.
Proračun lokalnih naprezanja u konstrukciji mosta "23. oktobar" preko Dunava u Novom Sadu / N. Hajdin, M. Sekulović, G. Srećković // Izgradnja. 33 : 10 (1979) 1-4.
Construction of the Cable-Stayed Bridge "Sloboda" (Bridge of Freedom) over the River Danube, Novi Sad, Yugoslavia / N. Hajdin, S. Dinić, H.R. Müller // The Ninth International Congress of the FIP, Stockholm, June 6-10 1982. Stockholm : FIP, 1982. p. 1-16.
Proračun lokalnih naprezanja u konstrukciji mosta "23 oktobar" u Novom Sadu / N. Hajdin, M. Sekulović, G. Srećković // Seminar "Metoda konačnih elemenata u proračunu inženjerskih konstrukcija", Beograd 1982. Beograd : Jugoslovenski gradjevinski centar : Gradjevinski fakultet, 1982. Str. 371-379.
Izgradnja mosta Slobode preko Dunava u Novom Sadu / N. Hajdin, Lj. Gojković // Naše građevinarstvo. 37 : 8 (1983) 1051-1058.
Primena prednapregnutih visokovrednih anker-zavrtnjeva na Mostu Slobode preko Dunava u Novom Sadu.- Application of High Strength Prestressed Anchor-Bolts in the Construction of the Bridge "Sloboda" ("23. Oktobar") over Danube River in Novi Sad / N. Hajdin, Lj. Vlajić // VII kongres Saveza društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat 25- 28 april 1983. Beograd : SDGKJ, 1983. Knj. Mostovi, M, str. 81-90. M-7
Probno opterećenje glavne čelične konstrukcije Mosta Slobode preko Dunava u Novom Sadu .- Test Loading of the Main Structural System of the C / N. Hajdin, Lj. Vlajić // VII kongres Saveza društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat 25- 28 april 1983. Beograd : SDGKJ, 1983. Knj. Mostovi, M, str. 59-80. M-6
Računska analiza lokalnih koncentracija napona u pilonu Mosta Slobode preko Dunava u Novom Sadu .- Numerical Analysis of Local Stress Concentrations in the Pylon of the Bridge "Sloboda" over Danube River in Novi Sad / N. Hajdin, B. Stipanić, G. Srećković, B. Pujević // VII kongres Saveza društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat 25- 28 april 1983. Beograd : SDGKJ, 1983. Knj. Mostovi, M, str. 101-108. M-9
Strassenbrücke "SLOBODA" über die Donau in Novi Sad / N. Hajdin // Der Stahlbau (Berlin). 52 : 4 (April 1983) 97-103.
Some Yugoslav experiences in Design and Construction of Long-Span Bridges / N. Hajdin, S. Cvetković // Steel Structures : Advances, Design and Construction / Ed. by R. Narayanan. London and New York : Elsevier Applied Science, 1987. p. 44-53.
Roadway Bridge over Danube in Novi Sad / N. Hajdin // Proceedings : International Conference "Bridges on the Danube", Wiena : Bratislava : Budapest, September, 7-12, 1992. Str. 283-292.
Cable-Stayed Bridges : Yugoslav Experiences in Analysis and Design / N. Hajdin, B. Stipanić // Steel Structures : Eurosteel '95 / editor N. Kounadis. Roterdam : Balkema, 1995. Str. 23-30.
Review of Damage and Reparation of Piers on Bombed and destroyed Bridge Sloboda over Danube in Novi Sad / N. Hajdin, G. Sreckovic, D. Lucic, M. Lazovic, R. Mandic // Proceedings 4th International Conference on Bridges Across the Danube 2001, Bratislava, Slovakia, September 13-15, 2001. p. 293-298.
Reconstruction of the Bridge Sloboda in Novi Sad / N. Hajdin // Proceedings 4th International Conference on Bridges Across the Danube 2001, Bratislava, September 13-15, 2001. Bratislava, 2001. p. 359-365.
Destruction and Reconstruction of the Sloboda Bridge in Novi Sad / N. Hajdin // First International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2002), Barcelona, July 14 – 17 , 2002. Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2002. p. 1-8.
Destruction and Reconstruction of Sloboda Bridge in Novi Sad / N. Hajdin, R. Mandic // 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patras, May 24-25, 2002 (invited paper No. St 56).
Bridge over the Danube in Novi Sad Replacing the Destroyed "Žeželj" Bridge, Preliminary Design / N. Hajdin, Z. Luković // Bridges in Danube Basin : Proceedings of the 5 th International conference on Bridges across the Danube 2004, Novi Sad, 24-26 June 2004. Novi Sad : Euro Gardi Group, 2004. Vol. I, p. 129-134.
Sloboda Bridge Debris Clearance Project, Danube Clearance in Novi Sad / J. S. Jensen, V. Mogensen, O. Sorensen, N. Hajdin, G. Srećković, B. Stipanić, R. Mandić // Bridges in Danube Basin : Proceedings of the 5 th International conference on Bridges across the Danube 2004, Novi Sad, 24-26 June 2004. Novi Sad : Euro Gardi Group, 2004. Vol. I, p. 35-42.
Sloboda Bridge Reconstruction Project, Preliminary Design and Design for Tender / J. S. Jensen, O. R. Hansen, O. Sorensen, N. Hajdin, A. Bojović, G. Srećković, B. Stipanić, Š. Dunica, M. Lazović // Bridges in Danube Basin : Proceedings of the 5 th International conference on Bridges across the Danube 2004, Novi Sad, 24-26 June 2004. Novi Sad : Euro Gardi Group, 2004. Vol. I, p. 53-60.

Друмски мост "Слобода" преко Дунава у Новом Саду

 

Друмски мост "Слобода" преко реке Дунав у Новом Саду (Србија) Друмски мост "Слобода" преко реке Дунав у Новом Саду (Србија) Друмски мост "Слобода" преко реке Дунав у Новом Саду (Србија) – попречни пресек Друмски мост "Слобода" преко реке Дунав у Новом Саду (Србија) – после рушења Друмски мост "Слобода" преко реке Дунав у Новом Саду (Србија) – у току  реконструкције

 

Главна конструкција друмског моста преко Дунава у Новом Саду је система греде са косим ужадима. Са распоном од 351 м конструкција је представљала у тренутку грађења светски рекорд за мостове ове врсте, са пилонима и затегама у средњој равни моста.

Мост сачињавају, полазећи од новосадске стране (лева обала):
а) приобална конструкција дужине 301 м од претходно напрегнутог бетона,
б) прилазна спрегнута конструкција леве обале са распонима 4 х 60 = 240 м,
в) главна челична конструкција система греде са косим затегама и распонима од 2х60+351+2х60= 591 м,
г) прилазна спрегнута конструкција десне обале са распонима од 3х60= 180 м. Укупна дужина моста износи 1312 м. Мост је пројектован са шест саобраћајних трака.

Главна мостовска конструкција је свакако најистакнутији и најсложенији део целог моста. Греда за укрућење или главни носач моста има сандучаст пресек трапезног облика. Висина сандука износи 3,8 м, ширина доње плоче је 13,0 м, а горње 27,48 м , од чега је ширина од 16,0 м саставни део затвореног пресека. Пилони моста налазе се изнад стубова на крајевима највећег распона, смештени су у осовини моста и укљештени у греду за укрућење. Tри групе ужади, са по четири кабла, од паралелних жица полазећи од пилона прихватају главни носач на размацима 54+48+48 м, симетрично са обе стране у харфа конфигурацији.

Сви стубови моста фундирани су на армирано-бетонским шиповима, пречника 120 и 150 цм.

Главна мостовска конструкција је монтирана по принципу слободне монтаже. Распоред ужади у главном распону је такав да омогућује слободну монтажу и прихватање конструкције затегама полазећи са обе стране главног отвора.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1981. године.

Мост је делимично срушен 1999. године током НАТО агресије, а од 2002. године се обнавља у потпуности према оргиналном решењу. Завршетак реконструкције предвиђен је за почетак 2005. године.

 

Литература:

73, 76, 78, 80, 81, 91, 94, 96, 100, 101, 103, 104, 121, 138, 146,
183, 184, 186, 187, 189, 196, 197