English
Насловна
Vergleich zwischen den Paralleldrahsteilen und Vershlossenen Seilen am Beispiel der Eisenbahnschrägseilbrücke über die Save in Belgrad.- Comparison between Parallel Wire Bundles and Closed Ropes Illustrated on the Cable Stayed Railway Bridge over the River Save in Belgrade.- Comparasion entre les câbles à fils parallèles et les câbles torsadés dans la cas du pont de chemin de fer haubanné sur la Save à Belgrade / N. Hajdin // Dixième congrès de l'Association internationale des ponts et charpentes, Tokyo, September 6-11, 1976 : rapport préliminaire. Zürich : Secrétariat de l' AIPC, 1976. p. 471-475.
Eisenbahnschräseilbrücke über die Save in Belgrad / Hajdin, Lj. Jevtović // Der Stahlbau. 48 : 4 (1978) 97-106.
Novi železnički most preko Save u Beogradu.- New Railway Bridge over Sava River in Belgrade/ N. Hajdin, Lj. Jevtović, S. Cvetković, V. Matić // VI kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktora, Bled 26-29. 9. 1978. Beograd : JDGK, 1978. Knj. Mostovi-M, str. 81-100. M 9
The Railway Cable-stayed Bridge over River Sava in Belgrade / N. Hajdin, Lj. Jevtović, S. Cvetković, V. Matić // IABSE Periodica 4 (1979): IABSE Structures C - 10 /79 - Bridges I. p. 30.
Novi železnički most preko Save u Beogradu / N. Hajdin, Lj. Jevtović, S. Cvetković, V. Matić // Izgradnja. 35 : 11 (1981) 63-76.
Some Yugoslav experiences in Design and Construction of Long-Span Bridges / N. Hajdin, S. Cvetković // Steel Structures : Advances, Design and Construction / Ed. by R. Narayanan. London and New York : Elsevier Applied Science, 1987. p. 44-53.
Cable-Stayed Bridges : Yugoslav Experiences in Analysis and Design / N. Hajdin, B. Stipanić // Steel Structures : Eurosteel '95 / editor N. Kounadis. Roterdam : Balkema, 1995. Str. 23-30.
Нови железнички мост преко Саве .- New Railway Bridge over Sava River / Н. Хајдин, С. Цветковић, С. Мојсиловић // Пројектовање и изградња Београдског железничког чвора : зборник радова са међународног симпозијума одржаног у Београду 20-21. јуна 1995. Београд : ЦИП, 199 6 . Стр.105-114.

Железнички мост са косим затегама преко реке Саве у Београду
(са Љ. Јевтовићем)

 

Железнички мост преко реке Саве у Београду Попречни пресек моста

 

Железнички мост преко Саве између станица Нови Београд и "Прокоп" има укупну дужину 1928 м. Састоји се из прелаза преко реке и прилаза на левој и десној обали . Градња железничког моста у систему греде са косим ужадима била је практично прва реализација у свету, јер се до тада сматрало да су мостови овог система, слично висећим, исувише флексибилни за железнички саобраћај.

Прилази на делу леве обале имају 791,36 м, централни део изнад Саве и Зимовника 557,94 м и прилаз на делу десне обале 578,76 м Прилазне конструкције на левој обали су континуални носачи од претходно напрегнутог бетона, са величином распона око 45 м, изузев два распона по 61 м изнад широке градске саобраћајнице. На десној обали налазе се претходно напрегнуте конструкције са распонима 63,03+75,5+63,03 м и у наставку обичне армиранобетонске конструкције са распонима 35,0+2 х 38,5+35 м.

Главна мостовска конструкција - централни део – је континуални гредни носач (греда за укрућење) са распонима 52,74+85,00+254,00+50,00+64,20=555,94 м, са косим ужадима у централном отвору. Греда за укрућење састоји се од два сандучаста носача константне висине 4,45 м међусобно спојених упуштеном ортотропном плочом која носи застор и колосеке. Са обе стране главног отвора постоји пар вертикалних пилона укљештених у греду за укрућење. Коса ужад распоређена су у две вертикалне равни и прихватају греду за укрућење на отприлике свакој петини распона од 254 м сви каблови анкеровани су изнад ослонаца бочних отвора од 50м . Усвајањем ужади са паралелним жицама система BBR са изузетно отпорним на замор Hi-Am анкерним главама, уз мере за повећање масе моста, добијено је изванредно искоришћење напона, одлична напетост ужади за стално оптерећење и мали утицај издужења ужади на угиб конструкције.

Треба напоменути да је ово прва примена ове врсте ужади у Европи. Од тога времена па све до данас ова врста ужади је доминантан облик ужади за мостове са косим затегама у свету.

Фундирање стубова испод пилона извршено је на кесонима, док су остали стубови фундирани на бушеним шиповима система HW, пречника 1,50 м .

На мосту је изведен горњи строј као и на отвореној прузи, тј. примењен је класични застор од туцаника. Тиме је знатно смањен ниво буке (важно за мост у урбаној средини), добијени су исти експлоатациони услови на комплетној деоници, а добијено је и квалитетније решење у смислу пригушења осцилација од покретног оптерећења.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1979. године.

 

Литература:

71, 74, 77, 82, 88, 121, 146, 157