English
Насловна
Različite mogućnosti sprezanja betona i čelika u mostogradnji / N. Hajdin // Spregnute konstrukcije. Beograd : Časopis Izgradnja, /1973/. Str. 30-37.
Einige Beispiele der Kombination von Stahl und Beton im Brückenbau / N. Hajdin // Schweizer Ingenieur und Architekt. 103 : 3 (1985) 37-39.

Друмски мост преко реке Саве код Орашја

 

Друмски мост преко реке Саве у Орашју (БиХ и Хрватска) Друмски мост преко реке Саве у Орашју (БиХ и Хрватска) Попречни пресек моста

 

Мост преко Саве код Орашја представља један од највећих распона за континуалну спрегнуту конструкцију и прву примену спрезања горње и доње плоче главног носача у свету .

У време кад је пројектован услови за изградњу челичних мостова били су релативно неповољни. У неким примерима чак и великих мостова челична конструкција је, према финансијским предрачунима, била неповољнија него конструкција из преднапрегнутог бетона. Ове околности навеле су да се пројектује конструкција из челика и бетона с највећим могућим искоришћењем овог последњег.

Осим бетонске плоче као коловозне конструкције, чији је ефекат спрезања у потпуности искоришћен у пољу, предвиђена је и доња бетонска плоча у зони средњих ослонаца и тиме остварен специфичан облик попречног пресека с две бетонске плоче и два челична ребра.

Главна мостовска конструкција је континуални носач преко три поља 84+134+85 м променљиве висине, пројектован као спрегнуто-преднапрегнута конструкција. Коловозна плоча је спрегнута с главним и попречним носачима. Максимална дебљина плоче износи 20 цм. Висина вертикалног лима је на почетку 2350 мм, над средњим ослонцем 5500 мм, а у средини моста 3000 мм. Попречни носачи чине заједничку целину с вертикалним укрућењима, формирајући полурамове способне да пренесу оптерећење и укруте доњи притиснути појас у зони где не постоји доња бетонска плоча.

Специфичност спрегнутог носача је, као што је напоменуто, постављање доње бетонске плоче у зони ослонаца. Додавањем ове плоче незнатно се повећавају статички утицаји од сопствене тежине. Поред уштеде у челику, бетонском плочом се знатно увећава целокупна крутост конструкције, јер је на једном делу моста попречни пресек носача сандучаст.

Велики утрошак времена при изради главног пројекта отпао је на анализу главног носача. Разлог за потребу доста детаљног узучавања спрегнуто-преднапрегнутог главног носача лежи у самој природи конструкције. Осим тога и начин монтаже и бетонирања утицали су на сложеност ове анализе. Као и околност да се ради о пресецима с две бетонске плоче.

Монтажа моста је у средњем отвору извршена као слободна. У више фаза вршено је постепено монтирање челичног носача с оба краја уз одговарајуће бетонирање дела плоче и преднапрезање кабловским челиком. Укупно напонско стање добија се суперпозицијом појединачних напонских стања кроз која пролази конструкција.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1968. године.

У току ратних дејстава на територији бивше Југославије мост је порушен 1992. године

 

Литература:

59, 110