English
Насловна
Različite mogućnosti sprezanja betona i čelika u mostogradnji / N. Hajdin // Spregnute konstrukcije. Beograd : Časopis Izgradnja, /1973/. Str. 30-37.
Einige Beispiele der Kombination von Stahl und Beton im Brückenbau / N. Hajdin // Schweizer Ingenieur und Architekt. 103 : 3 (1985) 37-39.

Железнички надвожњак преко Дунајске цесте у Љубљани (Словенија)

 

Железнички надвожњак преко Дунајске цесте у Љубљани (Словенија) Железнички надвожњак преко Дунајске цесте у Љубљани (Словенија) Попречни пресек моста

 

Надвожњак има три распона 9,245+26,260+9,245 м и ширину која омогућује постављање четири колосека. Осим тога постављен је косо у односу на Дунајску цесту.

Овај по димензијама релативно мали објекат представља једно изразито одступање од до тада познатих решења у свету за ову врсту конструкције. Имајући на уму да се надвожњак налази у самом граду Љубљани, естетски и урбанистички услови су били на првом месту.

На основу експериментисања са спрегнутим конструкцијама, предложено је једно оригинално решење које се карактерише тиме што је бетонска плоча као елеменат спрегнуте конструкције постављена у доњу зону супротно општој пракси према којој се плоча спрегнуте конструкције поставља у горњу зону главног носача. То је имало за последицу преднапрезање конструкције у распону уместо, како се обично ради, изнад ослонаца.

Надвожњак је током изградње пролазио кроз различите статичке системе, почев од континуалног чисто челичног носача па све до рамовског система у који је укључен и део потпорног зида на који се ослања конструкција.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1964. године.

 

Литература:

59, 110