English
Насловна
Različite mogućnosti sprezanja betona i čelika u mostogradnji / N. Hajdin // Spregnute konstrukcije. Beograd : Časopis Izgradnja, /1973/. Str. 30-37.
Einige Beispiele der Kombination von Stahl und Beton im Brückenbau / N. Hajdin // Schweizer Ingenieur und Architekt. 103 : 3 (1985) 37-39.

Железнички надвожњак преко Целовшке цесте у Љубљани (Словенија)

 

Железнички надвожњак преко Целовшке цесте у Љубљани (Словенија)

 

Овај објекат заснива се у погледу пројектовања на истој идеји као и претходни. Разлика је у томе што преко њега иду свега два колосека и што су му димензије у подужном правцу нешто мало другачије.

Објекат је завршен у исто време као и претходни, 1964 године.

 

Литература:

59, 110