English
Насловна
Različite mogućnosti sprezanja betona i čelika u mostogradnji / N. Hajdin // Spregnute konstrukcije. Beograd : Časopis Izgradnja, /1973/. Str. 30-37.
Einige Beispiele der Kombination von Stahl und Beton im Brückenbau / N. Hajdin // Schweizer Ingenieur und Architekt. 103 : 3 (1985) 37-39.

Друмски мост преко реке Тисе код Жабља
(са Г. Ненадићем)

 

Друмски мост преко реке Тисе код Жабља (Србија) Друмски мост преко реке Тисе код Жабља (Србија) Подужни пресек моста Попречни пресек моста

 

Мост преко Тисе код Жабља је један од првих објеката у области спрегнуто-преднапрегнутих конструкција у континуалним носачима (највећа награда на анонимном конкурсу). Пројектован је као објекат кога је требало изградити на већ постојећим стубовима у кориту реке. Носивост ових стубова била је ограничена с обзиром на њихову старост и начин фундирања, па се условима конкурса тражило решење које ће на делу главног отвора имати што мању тежину.

Главни носач моста је континуална греда с максималним отвором 105 м. На целој инундацији и на једном делу изнад реке главни носач је спрегнута конструкција. У једном попречном пресеку, који се налази приближно у средини бочног отвора, где су моменти савијања релативно мали, извршен је прелаз на челични носач са ортотропном плочом. Место спајања је тако обликовано да се статички утицаји с једног дела конструкције преносе на други поуздано и без знатнијих локалних напрезања.

Континуални носач је на делу спрегнуте конструкције преднапрегнут кабловима од високовредног челика, који пролазе кроз плочу, као и путем накнадног спуштања средњих ослонаца. Ова друга мера има за циљ уклањање негативних момената у пољу, који настају услед преднапрезања кабловским челиком. Овим решењем задовољен је услов о смањеном оптерећењу стубова у кориту реке уз све остале предности које пружа спрегнута конструкција на осталом делу моста. Монолитним повезивањем једног и другог дела искоришћене су повољне особине континуалног носача као целине.

Са статичког гледишта систем је интересантан по томе што се процес течења и скупљања бетона, који се одвија на једном делу носача, с обзиром на чврсту везу, преноси и на део са чисто челичним носачем.

Према нашим сазнањима комбинација спрегнуте бетонско-челичне конструкције и чисто челичне конструкције у јединственом конструктивном статичком систему до тада није у свету изведена.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1963. године.

 

Литература:

59, 110