English
Насловна
Lučna brana Glažnja / N. Hajdin, D. Dimitrijević // Саопштења од VIII конгрес на Југословенскиот комитет за високи брани, Охрид 1970. Охрид : Организациониот одбор на конгресот, 1970. Стр. 21-33.

Лучна брана Глажња код Куманова у Македонији

 

Лучна брана Глажња код Куманова у Македонији

 

Бављење Николе Хајдина прорачуном лучних брана почиње још од краја педесетих година када се као стручни сарадник Енергопројекта бавио овом проблематиком.

Паралелно са тим ишла су и теоријска истраживања у вези са анализом лучних брана повезана и са оригиналним нумеричким методом познатим под именом "Метод интегралних једначина" који је имао своју примену и у прорачуну лучних брана.

Н. Хајдин је шездесетих година отпочео и пројектовање лучне бране Глажња, која је тада и касније представљала трећу брану по висини у бившој Југославији. Брана је имала висину од 85 метара и била релативно витка лучна брана. Поред свих тешкоћа које прате пројектовање и изградњу тако огромних објеката, додатну тешкоћу је представљало фундирање левог бока, где услед конфигурације терена није постојала стена на коју би брана могла директно да се ослони. То је изазвало додатне тешкоће које су на крају решене тако што је вештачки додата бетонска маса која је имала задатак да безбедно пренесе на већу површину лучне силе бране.

Брана је услед недостатка новца дуго грађена, да би коначно као и акумулација предвиђена за наводњавање поља око Куманова пуштена у рад негде почетком седамдесетих година.

 

Литература:

50