English
Насловна
Cable-Stayed Bridges : Yugoslav Experiences in Analysis and Design / N. Hajdin, B. Stipanić // Steel Structures : Eurosteel '95 / editor N. Kounadis. Roterdam : Balkema, 1995. Str. 23-30.
New Cable-Stayed Bridge Projects / N. Hajdin, B. Stipanić // Al IV-lea Seminar de poduri : Directii actuale in calculul si proiectarea podurilor, Timisoara, septembrie 1999. Timisoara : Editura Mirton, 1999. p. 216-234.

Пешачки мост преко реке Саве у Сремској Митровици

 

Пешачки мост преко реке Саве у Сремској Митровици Попречни пресек моста

 

Главна мостовска конструкција је систем са косим кабловима и распонима 35+192,5+35=262,5 м. Ширина моста је свега 5,5 м, по чему овај мост спада у најуже мостове овог система у односу на распон. За пешачки мост може се сматрати да има и рекордни распон, јер према нашем сазнању није до сад изграђен мост за пешачки саобраћај са распоном преко 192,5 метара.

Главни носач је спрегнутог пресека са бетонском плочом и висином од 1,3 м. На средњем (великом) распону три кабла полазе од пилона на крајевима великог распона и подухватају главни носач на размацима од 27,5 метара. Каблови који полазе од пилона су на крајевима конструкције анкеровани на обе стране попречног пресека.

Пилони моста у виду обелиска изграђени су од армираног бетона.

Са теоријског гледишта основни проблем моста је питање његове стабилности на силе ветра с обзиром на изузетно узана попречни пресек и чињеницу да се каблови у великом отвору налазе само у средњој равни.

Мост је завршен 1993. године.

 

Literature:

146, 176