English
Насловна
Kama River Bridge Project / N. Hajdin, B. Stipanić, S. Cvetković // Proceedings :The Third International Kerenski Conference on Global Trends in Structural Engineering , Singapore, 20-22 July 1994. Singapore : The Institution of Engineers : The Institution of Structural Engineers UK, 1994. p. 197-204.
Cable-Stayed Bridges : Yugoslav Experiences in Analysis and Design / N. Hajdin, B. Stipanić // Steel Structures : Eurosteel '95 / editor N. Kounadis. Roterdam : Balkema, 1995. Str. 23-30.
New Cable-Stayed Bridge Projects / N. Hajdin, B. Stipanić // Al IV-lea Seminar de poduri : Directii actuale in calculul si proiectarea podurilor, Timisoara, septembrie 1999. Timisoara : Editura Mirton, 1999. p. 216-234.

ЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА НИКОЛЕ ХАЈДИНА КАО АУТОРА

Остали већи објекти

 • Цилиндричне кровне љуске на фабрици суперфосфата у Прахову (изведено)
 • Котларница у предузећу Крушик у Ваљеву (изведено)
 • Мост преко реке Каме код Казања (Русија) - Литература: 144, 146, 176

УЧЕШЋЕ НИКОЛЕ ХАЈДИНА КАО КОНСУЛТАНТА НА ВЕЋИМ ИНЖЕЊЕРСКИМ ОБЈЕКТИМА:

Остали већи објекти на којима је Н. Хајдин учествовао као консултант

 • Лучна брана Гранчарево (изграђено)
 • Лучна брана Мратиње (изграђено)
 • Нова београдска железничка станица у Прокопу
 • Идејни пројекат моста преко Бококоторског залива (трећа награда)
 • Идејни пројекти за три моста у Индији
 • Идејни пројекат моста "Drei Rosen Bruecke" у Baselu (Швајцарска)
 • Идејни пројекти за неколико челичних устава у Швајцарској (изграђено)
 • Идејни пројекат стакленог перонског крова за нову железничку станицу у Цириху
  (Швајцарска)
 • Пројекат Челичне конструкције за термоелектрану Колубара Б.