Окончани поступци
 

 

2016.

 

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПАЛАТУ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

НАБАВКА АВИО КАРАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

 

ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВА У БИБЛИОТЕЦИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

РЕНОВИРАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ДИГИТАЛНА ШТАМПА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

РАСВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ГАЛЕРИЈЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

СТАКЛЕНА ЗВОНА ЗА ГАЛЕРИЈУ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

МОЛЕРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 

АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПАЛАТЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

СМЕШТАЈ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 6

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

 

НАБАВКА АВИО КАРАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Одлука о додели уговора

 

2015.

 

УСЛУГА ЧИШЋЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Одлука о додели уговора

 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 4

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија IV

Одлука о додели уговора - Партија V

 

РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 4

Измене и допуне конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о покренутом поступку заштите права понуђача

Додатна појашњења 5

Додатна појашњења 6

Додатна појашњења 7

Измене и допуне конкурсне документације 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Одлука о додели уговора

 

РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

СМЕШТАЈ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

АВИО КАРТЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Обавештење о закљученом уговору

 

2014.

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 4

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

РАДОВИ НА РЕНОВИРАЊУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације 1

Обавештење о покренутом поступку заштите права понуђача

 

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 2

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 3

Додатна појашњења

Обавештење о покренутом поступку заштите права понуђача

 

КОРИЧЕЊЕ ГРАЂЕ ИЗ ФОНДОВА БИБЛИОТЕКЕ САНУ 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

КОРИЧЕЊЕ ГРАЂЕ ИЗ ФОНДОВА БИБЛИОТЕКЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о закљученом уговору

 

ОДРЖАВАЊЕ ПОДСТАНИЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације 1

Обавештење о закљученом уговору

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Обавештење о покренутом поступку заштите права понуђача

 

Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

 

ТЕПИХ СТАЗЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о закљученом уговору

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2014

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2014

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

 

Авио карте 2014

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Смештај 2014

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

2013.

 

Клима уређаји

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Рачунари, штампачи и остала опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

Набавка и одржавање програмских пакета

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

 

Заштитни радови на фасади Палате САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сагласност на Предмер

Решење за предузимање мера техничке заштите

Обавештење о закљученом уговору

 

ОСИГУРАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно објашњење 1

Обавештење о закљученом уговору

 

Радови на одржавању Палате САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације / појашњења 1

Додатне информације / појашњења 2

Додатне информације / појашњења 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку

Додатне информације / појашњења 1

Измене и допуне конкурсне документације са обавештењем о продужењу рока

Додатне информације / појашњења 2

Додатне информације / појашњења 3

Додатне информације / појашњења 4

Додатне информације / појашњења 5

Додатне информације / појашњења 6

Додатне информације / појашњења 7

Додатне информације / појашњења 8

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

 

АВИО КАРТЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности

Обавештење о закљученом уговору

 

СМЕШТАЈ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности

Обавештење о закљученом уговору

 

PlanPlus