Вести из 2006. године
 

Проширење тематског плана научне сарадње са Академијом наука Чешке Републике

На предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, Извршни одбор се сагласио за проширење тематског плана научне сарадње са академијом наука Чешке Републике, пројектом под називом "Истраживанје нових биоактивних секундарних метаболита".

Носилац пројектне сарадње је Одељење хемијских и биолошких наука САНУ и Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, а са Чешке стране Институт за микробиологију.

 

 

PlanPlus