Вести из 2007. године
 

Учешће делегације Српске академије наука и уметности на редовном састанку CEEN-а у Будви

У Будви је 1. и 2. јуна 2007. године одржан осми састанак Мреже академија наука централне и источне Европе (Central and East European Network - CEEN).

Српску академију наука и уметности на том састанку представљали су академик Стеван Коички, потпредседник САНУ, академик Љубисав Ракић и дописни члан САНУ Часлав Оцић.

На састанку је усвојена Декларација која препоручује националним владамa да створе услове за оптимални економски развој подсећајући при томе на то да мере и средства Европске уније само усклађују шеме финансирања на националним нивоима. Декларација посебно наглашава да улога ЕУ не може и не треба да буде изнад улоге заинтересованих страна за науку и културу на националном нивоу. Декларацијом се позивају националне владе и финансијске институције да обезбеде фондове за финансирање науке и тако омогуће лакшу партиципацију у ЕУ пројектима; да владе у региону обезбеде боље услове за децентрализовану међудржавну сарадњу која треба да се одвија директно између универзитета, научних и других стручних институција. Посебно су позване земље западног Балкана да активније размењују информације о научноистраживачким пројектима и иновационом потенцијалу с обзиром на то да имају традицију квалитетног високог образовања.

Чланство CEEN-a чине националне академије из Албаније, Азербејџана, Аустрије, Бугарске, Грузије, Грчке, Естоније, Јерменије, Мађарске, Латвије, Литваније, Македоније, Молдавије, Пољске, Румуније, Русије, Србије, Словеније, Словачке, Турске, Узбекистана Хрватске, Црне Горе и Чешке Републике.

Примарна мисија CEEN-а првенствено има за циљ координацију међународне сарадњу академија, научноистраживачких центара и мрежа образовних институција у централној и источној Европи као и у земљама које се граниче с овим подручјем, да промовише техничку и организациону сарадњу научника, припрема пројекте за конкурисање за средства Европске уније (тренутно за Оквирни програм 7) и других организација, унапређује сталну комуникацију и размену информација између националних организација чланица и др.

 

 

PlanPlus