Вести из 2007. године
 

Семинар Националног комитета за биоетику Унеско-ове комисије

У четвртак 28. јуна 2007. године у Српској академији наука и уметности одржан је семинар на тему „Биоетички инструменти Савета Европе и унапређење етике истраживања у Србији”. Семинар је организовао Национални комитет за биоетику Унеско-ове комисије, са седиштем у САНУ, у сарадњи са Биоетичким комитетом Савета Европе. Семинару су присуствовали председници и представници биоетичких комитета здравствених и научних установа Србије.

Нашим стручњацима представници СЕ изнели су ставове и могућности правног регулисања биомедицинских истраживања, ставове о људским правима и биомедицини, а наши стручњаци представили су Студију о генетском тестирању у Србији.

Делегацију Надзорног комитета СЕ на челу са проф. Елмаром Допелфелдом примили су чланови Извршног одбора САНУ.

Надзорни комитет за биоетику СЕ и Национални комитет за биоетику Унеско-ове комисије са седиштем у САНУ договорили су се о билатералној сарадњи чији је циљ унапређење права пацијената. Такође је сугерисано да Србија мора што пре да усвоји Конвенцију и пратеће протоколе који се односе на генетска истраживања.

 

 

PlanPlus