Вести из 2007. године
 

Саопштење САНУ о Косову и Метохији

Српска академија наука и уметности, као најзначајнија установа науке и уметности Србије, овим саопштењем, али и раније датим изјавама, изражава свој став у односу на ситуацију везану за Косово и Метохију и жели да подсети јавност које је све напоре уложила у очување јединства наше државе.

Академија, пре свега, подржава став и политику коју Влада, председник Србије и Народна скупштина имају и воде у процесу решавања проблема стандарда и статуса наше јужне покрајине.

Јасна и недвосмислена намера САНУ, како њених чланова појединачно тако и Извршног одбора, јесте да резултатима свог научног рада државним органима и другим институцијама обезбеди аргументе и чињенице за одбрану интегритета земље и за унапређење и развој Србије.

У тој подршци, САНУ је користила и користи једина могућа средства која су јој на располагању и која, по свом Статуту и принципима, може да користи – а то су научно утемељена и доказана истина и озбиљан, публикован научноистраживачки рад.

У измењеним условима, од 1990. године Академија је наставила рад на многим пројектима сматрајући Покрајину интегралним делом Србије. Поред тога, организовани су бројни научни скупови с циљем да истина о Косову и Метохији допре на места где су се доносиле важне одлуке. Теме су биле из свих области науке кoје су заступљене у програмима Академијиних одељења: посебно из историје, културног наслеђа, језика и књижевности, друштвених и природних наука. Као резултат рада на индивидуалним и групним пројектима, у издањима Академије одштампано је више зборника радова, објављене су многе научне расправе, докторске дисертације, бројни научни радови, чланци и студије у укупном обиму од 11041 странице. Поред низа капиталних научних радова објављених у ранијем периоду, овај приказ обухвата научне радове настале у периоду од 1990. године до данас.

У таблици дат је приказ расподеле објављеног материјала по предметним областима:
1. Мултидисциплинарна проучавања (историја, култура, обичаји, географија, економија, привреда и сл.) - 3282 страна
2. Социо-демографска истраживања - 1228 страна
3. Лингвистика - 1115 страна
4. Књижевност (традиција и фолклор) - 599 страна
5. Археологија - 793 стране
6. Цркве, манастири, архитектура - 795 страна
7. Унутрашња и спољна политика - 1273 страна
8. Правни аспекти - 273 стране
9. Остала издања (државна управа, геноцид, социологија и психологија) - 1683 стране

 

 

PlanPlus