Вести из 2007. године
 

Посета делегације Министарства културе

У петак 30. новембра Српску академију наука и уметности посетила је делегација Министарства културе у саставу: господин Војислав Брајовић, министар, госпођа Ивана Стефановић, државни секретар, и господин Миломир Кораћ, помоћник министра.

Делегација Министарства културе разговарала је са члановима Извршног одбора у саставу: академик Никола Хајдин, академик Никола Тасић, академик Димитрије Стефановић и управница послова Драгана Петровић Рађеновић.

У изузетно срдачној атмосфери разговарало се о сарадњи Академије и Министарства културе и о успостављању будуће системске сарадње у циљу развоја и унапређења уметности и културе уопште.

С обзиром на то да је САНУ највиша установа науке и уметности у Србији неопходно је успоставити дугорочну сарадњу са Министарством културе по моделу који је установљен са Министарством науке. С тим циљем је Извршни одбор САНУ позвао највише представнике Министарства културе да их информише о стању у уметности и да затражи већи степен одговорности извршне власти за развој културе. Министарству културе представљене су потребе Библиотеке САНУ, Архива САНУ, Галерије САНУ, Архива у Сремским Карловцима и Галерије науке и технике САНУ.

 

 

PlanPlus