Вести из 2008. године
 

Потписивање Протокола о сарадњи САНУ и КЦС

У Српској академији наука и уметности, 19. фебруара 2008. године потписан је Протокол о сарадњи Ургентног центра Клиничког центра Србије и САНУ. Потписници Протокола су председник САНУ академик Никола Хајдин и директор Клиничког центра Србије Проф. др Војко Ђукић.

Протокол је потписан на основу постојећег Споразума о међусобној сарадњи и представља даљи развој и унапређење сарадње.

Постојећи Споразум односи се на сарадњу у области заједничког утврђивања програма научноистраживачког и стручног рада првенствено према потребама Клиничког центра, стварање услова за њихово даље развијање и унапређивање,организовањем научних скупова, јавних расправа, разменa знања и искустава, планирање усавршавања научноистраживачких и стручних кадрова, развијање система размене научних информација и заједничко коришћење лабораторије за експерименталну медицину Клиничког центра Србије.

Клинички центар Србије и Ургентни центар Клиничког центра Србије су данашњим потписивањем Протокола изашли у сусрет предлогу Српске академије наука и уметности о лечењу чланова САНУ у овим установама.

Ово је искрен и велики знак поверења и сарадње наших врхунских стручњака и потврда да Клинички центар са великим пожртвовањем, професионално и хумано приступа лечењу свих наших грађана.

 

 

PlanPlus