Вести из 2008. године
 

Посета професора Стивена Кворија

Консултативни биро за међународне пројекте Министарства науке (основан на иницијативу САНУ и у сарадњи са Министарством науке) одржао је презентацију о начину пријављивања за финансирање научноистраживачких пројеката од стране ЕУ.
Презентацију је водио професор Стив Квори са Њу Касел универзитета уз подршку госпођице Јелене Колић. Презентацији су присуствовали чланови академије, сарадници на пројектима и представници института САНУ.
Циљ презентације је био повећање учешћа наших научника у међународним пројектима, посебно у Оквирном пројекту седам ( ФП7). До сада су 72 научника из Србије учествовала у међународним пројектима од којих је 18 чланова САНУ.
Новоосновани Биро презентовао је начине на које ће пружати помоћ научноистраживачким институцијама у Србији у писању пројеката, пројектном менаџменту, обезбеђивању водича и упутстава, као и у обезбеђивању партнера за реализацију пројеката. Биро ће омогућити приступ базама података ЕУ који поседују податке о научноистраживачким институцијама, научницима и другим партнерима, и настојаће да пружи помоћ током саме реализације пројката у смислу правилног подношења извештаја и контроле тока реализације пројеката. Највећа помоћ Бироа, свакако ће бити она коју ће пружати током преговарања које предходи потписивању уговора.
Директор Бироа професор Стив Квери у излагању је присутнима саопштио који су то критеријуми које треба да испуне наши научници да би им пројекти били одобрени, научни и технолошки квалитет, имплеметнација и утицај резултата пројекта на околину. Професор је нагласио да је квалитет наших научних идеја и пројеката изванредан али да проблеми настају код имплементације, а нарочито код дефинисања примене који пројекат треба да оствари.
Врло је битно повезивање са привредом, нарочито индустријом јер када је у пројекат укључен партнер који се бави директно производњом онда је извесна примена научних достигнућа која доводи до технолошког развоја.
Оквирни програм седам подељен је у четири основне групе: сарадња ( колаборациони пројекти), идеје - отварање нових хоризоната у науци, људи -јачање капацитета људских ресурса како младих истраживача тако и оних са искуствома и капацитети - опремање лабараторија и размена истраживача.
Биро ће и у наредном периоду наставити да обилази научноистраживачке институције у Србији.
Чланови САНУ су сигурни да ће се присуство наших научника у међународним пројектима повећавати и да ће Србија искористити статус који је добила и који јој омогућава да конкурише на још више пројеката.
На презентацији је најављен и Инфо дан Министарства науке који ће се одржати у јулу када ће се представити најављени позиви за пријављивање за финансирање пројеката.

 

 

PlanPlus