Вести из 2008. године
 

Учешће делегације САНУ на конференцији „ПОКРЕТАЧИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА”

У Бриселу се, 13. и 14. октобра одржава конференција „Покретачи међународне сарадње у области научног истраживања”.

Учесници ове изузетно значајне конференције су представници власти, руководиоци академских и научних институција и експерти који имају изричит интерес у истраживању и међународној сарадњи.

Српску академију наука и уметности представља академик Љубисав Ракић, потпредседник САНУ.

Дефинисане су две главне теме које ће се обрадити на конференцији: (1) важни фактори који утичу на стратегију међународне сарадње у области истраживања и њихов утицај на развој научног и технолошког програма сарадње; (2) одговарајући практични индикатори који могу бити искоришћени за осигурање успешности остварене сарадње.

Конференција се организује у оквиру пројекта, финансираног од Европске комисије, који треба да дефинише облике и моделе међународне сарадње између истраживача различитих региона и делова света.

Резултати конференције ће допринети бољем разумевању и повезивању истраживача као и дефинисању стандарда за повезивање и размену информација.

 

 

PlanPlus