Вести из 2008. године
 

Представљање програма „КУЛТУРА 2007-2013”

Програм „Култура 2007-2013” намењен је финансирању пројеката из области културе, уметности, размене уметничких дела, мобилности посленика културе и уметника, културног наслеђа и успостављања интеркултурног дијалога.

О програму, начинима пријављивања и изради пројеката говориће представници канцеларије Министарства културе Тачка културног контакта (Cultural Contact Point Serbia www.ccp-serbia.org).
САНУ, сала 2., у 11.00 часова

 

 

PlanPlus