Вести из 2009. године
 

Проглашење 2009. за годину Милутина Миланковића и образовања одбора за обележавање јубилеја сто тридесет година од рођења Милутина Миланковића

На предлог Српске академије наука и уметности Влада Републике Србије донела је Одлуку ( Службени гласник РС, бр 16. од 06. марта 09.) да се 2009. прогласи годином Милутина Миланковића .

На истој седници Влада је донела одлуку о образовању Одбора за обележавање јубилеја сто тридесет година од рођења Милутина Миланковића.

За председника Одбора именован је академик Никола Хајдин, председник САНУ а за чланове Одбора именовани су: Божидар Ђелић, потпредседник Владе и министар науке и технолошког развоја, Жарко Обрадовић, министар просвете, Небојша Брадић, министар културе и Оливер Дулић, министар животне средине и просторног планирања. За почасне чланове Одбора именовани су: Борис Тадић, председник Републике-покровитељ јубилеја и Мирко Цветковић, председник Владе.

Одбор је образован на највишем нивоу да би се истакао значај јубилеја а у циљу координирања активности у вези са обележавањем јубилеја сто тридесет година од рођења Милутина Миланковића.
С обзиром на комплексности и значај научног дела Милутина Миланковића предвиђено је да се формирају стручни тимови који ће се бавити реализацијом појединих фаза јубилеја.

УНЕСКО је у званичну листу значајних годишњица уврстио и јубилеј сто тридесет година од рођења Милутина Миланковића.

У САНУ је тренутно у току изложба Канон Милутина Миланковића, а на јесен, од 22-25 септембра предвиђа се међународни научни симпозијум "Климатске промене на почетку друге декаде овог века", под покровитељством УНЕСКО-а.

 

 

PlanPlus