Вести из 2009. године
 

Сајт Српске академије наука и уметности доступан свима

Београд, 25. март 2008. – Еуробанк ЕФГ и Српска академија наука и уметности (САНУ) потписали су Уговор о донацији која ће бити искоришћена за прилагођавање интернет презентације Академије потребама особа са инвалидитетом. На овај начин, Еуробанк ЕФГ и САНУ активно доприносе несметаном укључивању особа са инвалидитетом у све аспекте друштвеног, научног и културног живота.

При изради иновиране интернет презентације Српске академије наука и уметности www.sanu.ac.rs, испоштоваће се сви стандарди којима је гарантована његова “читљивост”, тако да ће сви корисници имати могућност да лако дођу до информација о активностима САНУ. Особе оштећеног вида, захваљујући хардверско-софтверском додатку на компјутеру и сајту, моћи ће звуком да добију текстуалне саџаје, опис слика, линкове и навигације.

Српска академија наука и уметности, као институција од највишег значаја за науку и уметност, на овај начин помаже укључење особа са инвалидитетом у нормалне друштвене токове и даје подстрек другим значајним институцијама културе да омогуће особама са инвалидитетом једнаке могућности за приступ информацијама.

Прилагођена верзија интернет презентације САНУ биће доступна од .....

Еуробанк ЕФГ, као банка која послује по европским стандардима, труди се да промовише принципе Међународне конвенције УН за заштиту права и достојанства особа са инвалидитетом. За активности у складу са овом конвенцијом, Еуробанка је добила ВИРТУС награду која у први план истиче богато и дугорочно деловање у циљу решавања озбиљног друштвеног проблема, а то је укључивање особа са инвалидитетом у нормалне животне и радне токове.

Еуробанк ЕФГ је такође усавршила своју интернет презентацију како би била доступа свима. Такође, банка је адаптирала филијале у Београду, Новом Београду, Новом Саду и Нишу у складу са потребама особа са инвалидитетом.

Еуробанка је донирала 51.000 евра за уређење Парка дугиних боја на Бежанијској коси, првог парка у региону који је намењем деци и особама са инвалидитетом. Парк има мобилијар и гимнастичке справе прилагођене захтевима и потребама деце са инвалидитетом. Коришћење ових справа у свакодневним активностима помаже укључење деце у нормалне друштвене токове, али уједно утиче и на њихово здравствено побољшање.

 

 

PlanPlus