Вести из 2009. године
 

Еуробанка ЕФГ помаже Фондацију за студије наука и уметности

Еуробанка ЕФГ и Фондација за студије наука и уметности (при САНУ) потписале су Уговор о донацији која ће бити искоришћена за финансирање рада Фондације за студије наука и уметности. Ово је наставак успешне сaрадње са САНУ, овог пута, у циљу подршке младим и талентованим људима у Србији.

Новац ће бити искоришћен за обезбеђивање услова за образовање младих, изузетно способних и обдарених лица, студената и ученика, и њихово оспособљавање за стваралачки рад у науци и уметности. Фондација за студије наука и уметности основана је 1996. године у Српској академији наука и уметности. Фондацију су основали САНУ, Народна банка Србије и Удружење банака Србије. Донатори Фондације биле су најуспешније српске банке, институције и фирме, укупно двадесет потписника Уговора о оснивању. Приступ средствима Фондације имају кандидати са просечном оценом изнад девет након навршене друге године студија (сваке године бирају се области наука), а избор кандидата врше чланови Стручног савета Фондације, чланови Српске академије наука и уметности, који након избора постају ментори стипендистима. Фондација од оснивања успешно ради и до сада је у њен програм рада и финансирања било укључено седамдесет најбољих студената универзитета у Србији у различитим областима наука и у области музичке уметности.

Еуробанк ЕФГ недавно је донирала и средства која су искоришћена за прилагођавање интернет презентације САНУ потребама особа са инвалидитетом, у циљу активног доприноса несметаном укључивању особа са инвалидитетом у све аспекте друштвеног, научног и културног живота.
Од свог оснивања у Србији, Еуробанк ЕФГ комбинује стратегију динамичног и успешног пословања са доприносом друштвеној заједници у којој послује, кроз бројне акције и догађаје. У складу са овом стратегијом, Еуробанка је оформила свестрани програм подршке друштвеној заједници у вредности од три милиона евра, под називом „Инвестирамо у европске вредности“, намењен подршци здравству, високошколској едукацији, особама са инвалидитетом и животној средини.

Део овог програма је пројекат Еуробанк ЕФГ Школарине, који награђује најбоље студенте у Србији. Банка је до сада доделила 1250 стипендија вредних по 1.000 евра најбољим студентима државних универзитета.

 

 

PlanPlus