Вести из 2009. године
 

Протокол о сарадњи са Институтом за физику и Институтом за биологију "Синиша Станковић"

У Српској академији наука и уметности, данас, 27. маја 2009. године потписани су Протоколи о сарадњи са два наша најзначајнија института у области природних наука: Институтом за физику и Институтом за биологију``Синиша Станковић``.
Протоколе су потписали: у име САНУ председник Никола Хајдин а у име института Драган Поповић директор Института за физику и Миодраг Петровић, директор Института за биологију. Свечаном потписивању присуствовали су и потпредседници САНУ Љубисав Ракић и Никола Тасић.

Имајући у виду могућности и корист сарадње, САНУ и Институти овим протоколима утврђују заједничке циљеве и задатке у области заједничког научноистраживачког рада, у креирању и реализацији научноистраживачких програма и пројеката који ће се обављати у просторијама Института. Протоколима је предвиђено да се научни кадар САНУ укључи у истраживачке пројекте Института и на пословима примене научних сазнања посебно у области фундаменталних и примењених истраживања као и да учествује у реализацији конкретних пројеката.
Протоколима је предвиђено и: заједничко организовање научних скупова; јавних расправа; консултативно саветодавних састанака ради размене знања и искустава; усавршавање научноистраживачких и стручних кадрова; обогаћивање научне и стручне документације и система научних информација.

САНУ ће омогућити истраживачким групама Института учешће у међународној научној сарадњи коју САНУ остварује у оквиру уговора о сарадњи са иностраним Академијама и њиховим институтима.

Међусобну сарадњу, учесници овог протокола остварују заједничким: утврђивањем Програма научноистраживачког рада, истраживањем и праћењем савремених метода научноистраживачког рада и стварањем услова за њихово даље развијање и унапређивање.
Међусобна сарадња засниваће се на принципима равноправности и међусобног информисања о свим питањима од значаја за сарадњу.

Председник САНУ, потпредседници и директори Института сагласили су се да је недопустиво мало улагање у науку у Србији. Свако одвајање мање од 1% укупног буџета не може се сматрати спровођењем било какве политике у области науке. Оваквим односом према науци Србија остаје на зачељу земаља у транзицији и губи трку са земљама у региону које су биле ниже рангиране од Србије.

Потписивање протокола има за циљ продубљивање сарадње САНУ и Института и обезбеђивање континуираног развоја науке и технолошког развоја у Србији у време светске економске кризе и наступ свих релевантних научноистраживачких институција на домаћем и светском тржишту.

 

 

PlanPlus