Вести из 2009. године
 

Потписивање протокола о сарадњи САНУ и Универзитета у Београду

У Српској академији наука и уметности, данас, 05. јуна 2009. године потписан је Протокол о сарадњи са Универзитетом у Београду.

Протоколе су потписали: у име САНУ председник Никола Хајдин а у име Универзитета Бранко Ковачевић, ректор. Свечаном потписивању присуствовали су и потпредседници САНУ Љубисав Ракић, Никола Тасић,Генерални секретар САНУ Димитрије Стефановић и проректори БУ Неда Бокан и Душан Теодоровић.

Овим протоколом уговорне стране изражавају спремност за успостављање међусобне сарадње у циљу унапређења и развоја високог образовања и академске праксе.

Међусобна сарадња подразумева организовање и реализацију свих активности у областима од заједничког интереса а које доприносе повезаности образовне, научноистраживачке и уметничке делатности и њихово укључивање у наставни процес.

Протоколима је предвиђено да ће се конкретни облици сарадње из овог протокола уређивати посебним уговорима који ће регулисати рад чланова САНУ на Универзитету поводом покретања измене законске регулативе а које ће потпиивати Ректор Универзитета и Председник САНУ.

Председник САНУ и Ректор универзитета сложили су се да је неопходна сарадња ове две институције и да је крајњи циљ већа оспособљеност младих кадрова за рад на Универзитету и ангажовање у науци. Без повезивања Универзитета, САНУ, научноистраживачких институција и привреде нема ни напретка државе а ни развоја индустрије и производње.

 

 

PlanPlus